Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Farmer Refuted - text, překlad

playlist

[SEABURY]
Hear ye, hear ye! My name is Samuel Seabury
And I present “Free Thoughts on the
Proceedings of the Continental Congress!”
Heed not the rabble who scream revolution
They have not your interests at heart

[MULLIGAN]
Oh my God. Tear this dude apart

[SEABURY]
Chaos and bloodshed are not a solution
Don’t let them lead you astray
This Congress does not speak for me

[BURR]
Let him be

[SEABURY]
They’re playing a dangerous game
I pray the king shows you his mercy
For shame, for shame…

[HAMILTON]
Yo!

He’d have you all unravel at the
Sound of screams but the
Revolution is comin’
The have-nots are gonna
Win this
It’s hard to listen to you with a straight face

Chaos and bloodshed already haunt us, honestly you shouldn’t even talk. And what about Boston? Look at the cost, n’ all that we’ve lost n’ you talk
About Congress?!

My dog speaks more eloquently than thee!

But strangely, your mange is the same


Is he in Jersey?

For the revolution!

[SEABURY]
Heed not the rabble
Who scream
Revolution, they
Have not your
Interests
At heart


Chaos and bloodshed are
Not a
Solution. Don’t
Let them lead you
Astray
This Congress does not
Speak for me

They’re playing a dangerous game


I pray the king shows you his mercy

For shame

For shame!

[COMPANY]
For the revolution!

[SEABURY]
Heed—

[HAMILTON]
If you repeat yourself again I’m gonna—

[SEABURY/HAMILTON]
Scream—

[HAMILTON]
Honestly, look at me, please don’t read!

[SEABURY]
Not your interests—

[HAMILTON]
Don’t modulate the key then not debate with me!
Why should a tiny island across the sea regulate the price of tea?

[BURR]
Alexander, please!

[HAMILTON]
Burr, I’d rather be divisive than indecisive, drop the niceties

[ENSEMBLE]
Silence! A message from the King!
A message from the King!

[FULL COMPANY]
A message from the King!

Text přidala monchinella

Videa přidali Shadows_Die, monchinella

[SEABURY]
Vyslyšte mě, vyslyšte mě! Jmenuji se Samuel Seabury
a představuji "Svobodné myšlenky o jednání kontinentálního kongresu!"
Nedbejte té chátry, ječící 'revoluce!'
Nemají u srdce vaše zájmy

[MULLIGAN]
Proboha, někdo toho chlapa roztrhejte!

[SEABURY]
Chaos a krveprolití nejsou řešením
Nenechte se jimi svést z cesty
Tenhle kongres za mě nemluví

[BURR]
Nech ho být

[SEABURY]
Hrají tu nebezpečnou hru
Modlím se za to, aby vám král prokázal milost
Za tu hanbu, za tu hanbu

[HAMILTON]
Yo!

O by vás všechny nejraději rozpáral
za zvuků křiku,
ale revoluce bude
Ti nemajetní
tohle vyhrají
Je těžké tě poslouchat s vážnou tváří

Chaos a krveprolití nás už straší, upřímně
ani bys neměl mluvit. A co takhle Boston?
Podívej se na cenu, a na vše, co jsme ztratili a ty mluvíš
o kongresu?

Můj pes mluví výmluvnějc než ty!

Ale hlavě, že tvoje prašivina je pořád stejná

On je v Jersey?

Na revoluci!


[SEABURY]
Nedbejte té chátry,
ječící 'revoluce!'
Nemají
u srdce
vaše zájmy


Chaos a krveprolití
nejsou
řešením. Nenechte
se jimi svést
z cesty.
Tenhle kongres
za mě nemluví

Hrají tu nebezpečnou hru


Modlím se za to, aby vám král prokázal milost

Za tu hanbu!

Za tu hanbu!

[SBOR]
Na revoluci!

[SEABURY]
Nedbejte-

[HAMILTON]
Jestli to ještě zopakuješ budu-

[SEABURY/HAMILTON]
Ječet-

[HAMILTON]
Upřímně, koukni na mě, prosím nečti!

[SEABURY]
Nemají vaše zájmy-

[HAMILTON]
Nepřizpůsobuj si pointu a nehádej se se mnou!
Proč by měl maličký ostrov za mořem regulovat
cenu čaje?

[BURR]
Alexandre, prosím!

[HAMILTON]
Burre, radši bych byl rozvraceč než nerozhodný, odhoď ty jemnosti

[SBOR]
Tiše! Zpráva od krále!
Zpráva od krále

[VŠICHNI]
Zpráva od krále!

Překlad přidala Teri_24


Act 1

Hamilton: An American Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.