Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
[ALEXANDER]
Angelica
[ALEXANDER]
Angelico
[ANGELICA]
Alexander
Congratulations
You have invented a new kind of stupid
A 'damage you can never undo' kind of stupid
An 'open all the cages in the zoo' kind of stupid
'Truly, you didn't think this through?' kind of stupid
Let's review
You took a rumor a few maybe two people knew and refuted it by sharing an affair of which no one has accused you
I begged you to take a break, you refused to
So scared of what your enemies will do to you
You're the only enemy you ever seem to lose to
You know why Jefferson can do what he wants?
He doesn't dignify school-yard taunts with a response!
So yeah, congratulations!
[ANGELICA]
Alexandře
Gratuluji
Vynalezli jsi nový druh blbosti
Poškození, které nikdy nemůžeš opravit, takový druh blbosti
Druh blbosti, při kterém otevřeš všechny klece v ZOO
Ty jsi to vážně nepromyslel? Docela blbý
Shrňme si to
Vzal jsi drb o kterém vědělo pár, možná dva lidé a
vyvrátil jsi ho publikováním aféry, ze které tě nikdo neobvinil
Škemrala jsem, aby sis dal pauzu, ty jsi odmítl
Tak vystrašen z toho, co by ti tví nepřátelé mohli udělat
Ty jsi svůj jediný nepřítel, se kterým kdy prohraješ
Víš, proč si Jefferson může dělat, co chce?
Nectí posměšky ze dětského hřiště odpověďmi!
Takže jo, gratuluji
[ALEXANDER]
Angelica
[ALEXANDER]
Angelico
[ANGELICA]
You've redefined your legacy
Congratulations
[ANGELICA]
Změnil jsi definici svého odkazu
Gratuluji
[ALEXANDER]
It was an act of political sacrifice!
[ALEXANDER]
Byl to čin politického sebeobětování
[ANGELICA]
Sacrifice?
I languished in a loveless marriage in London
I lived only to read your letters
I look at you and think 'God, what have we done with our lives and what did it get us?'
That doesn't wipe the tears or the years away
But I'm back in the city and I'm here to stay
And you know what I'm here to do?
[ANGELICA]
Sebeobětování?
Strádala jsem v manželství bez lásky v Londýně
Žila jsem jen pro tvé dopisy
Podívala jsem se na tebe a pomyslela si 'Bože, co jsme to udělali a kam nás to dostalo?'
To nesetře slzy z těch promarněných let
Ale jsem zpět ve městě a plánuji tu zůstat
Víš, proč jsem tu?
[ALEXANDER]
Angelica
[ALEXANDER]
Angelico
[ANGELICA]
I'm not here for you
I know my sister like I know my own mind
You will never find anyone as trusting or as kind
And a million years ago she said to me 'this one's mine'
So I stood by
Do you know why?
I love my sister more than anything in this life
I will choose her happiness over mine everytime
Eliza
[ANGELICA]
Nejsem tu kvůli tobě
Znám svou sestru stejně jako svou vlastní mysl
Nikdy byste nenašli někoho tak důvěřivého nebo milého
A před milionem let mi řekla 'Tenhleten je můj'
Tak jsem při ní stála
Víš ty proč ?
Miluji svou sestru více, než cokoli v tomto životě
Kdykoli bych volila její štěstí nad mým
Eliza
[ALEXANDER]
Eliza
[ALEXANDER]
Eliza
[ANGELICA]
Is the best thing in our lives
So never lose sight of the fact that you have been blessed with the best wife
Congratulations
For the rest of your life
Every sacrifice you make is for my sister
Give her the best life
Congratulations
[ANGELICA]
Je to nejlepší v našich životech
Tak nikdy nezapomeň, že jsi byl požehnán tou nejlepší manželkou
Gratuluji
Po zbytek tvého života
Každá tvá oběť bude pro mou sestru
Dej jí ten nejlepší život
Gratuluji

Text přidala Teri_24

Překlad přidala Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Vyřazené písně

Reklama

Hamilton: An American Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.