Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Cabinet Battle #3 - text, překlad

playlist

[WASHINGTON]
The issue on the table: a petition from a Quaker delegation in Philadelphia calling on Congress to end the African slave trade and abolish slavery, in all its forms. If this comes to a vote in Congress, what is the White House's position? Secretary Jefferson, you first. Tread lightly

[JEFFERSON]
The constitution clearly states
That the states have to wait
Until eighteen-oh-eight to debate

[HAMILTON]
Sir-

[JEFFERSON]
Wait!
That's the price we paid
For the southern states to participate
In our little independence escapade
We made concessions to the the south to make them less afraid
You take away our property? Secession talk will escalate
But for a second let us say that we can legislate
Unanimous emancipation, freedom reigns, and yes, it's great
We cannot cure prejudice or righteous, desperate hate
So back to Africa or do they get a separate state?
It's a sin, it's growing like a cancer
But we can't address the question if we do not have an answer

[HAMILTON]
Is it my turn? Good
Plantation states are packed with promise makers
Do you realize the precious time these legislators wasted?
Institutionalizing slavery only multiplied our troubles
Wait till the 1800's, and their population doubles
You all know
This is the stain on our soul and democracy
A land of the free? No, it's not, it's hypocrisy
To subjugate, dehumanize a race, call 'em property
And say that we are powerless to stop it, can you not foresee?
Sir, even you, have hundreds of slaves
Whose descendants will curse our names when we're safe in our graves
How will the south find labor for its business?
How will Thomas Jefferson find his next mistress?

[JEFFERSON]
How dare you

[HAMILTON]
Yet still, people follow like lemmings
All your hemming and hewing, while you're hee-hawing with Sally Hemings

[WASHINGTON]
That's enough

[MADISON]
Hamilton, if we support emancipation
Every single slave owner will demand compensation
And as for slandering Jefferson with talk of mistresses
Do you really wanna-

[MADISON/JEFFERSON]
Do you really wanna have that conversation?

[HAMILTON]
No

[WASHINGTON]
I've heard enough, gentlemen. You can go. Slavery's too volatile an issue. We won't get through it

[MADISON]
Sir, we'll keep it off your desk

[WASHINGTON]
Good, do it

Text přidala Teri_24

Video přidala Teri_24

[WASHINGTON]
Budeme projednávat tohle: petice od Kvakerské delegace z Philadelfie vyzýcají kongres k ukončení afrického obchodu s otroky a zrušení otroctví ve všech možných formách. Pokud o tomto bude kongres hlasovat, jakou pozici zastává Bílý dům? Tajemníku Jeffersone, vy první.
Dejte pozor

[JEFFERSON]
Konstituce jasně uvádí
Že státy si musí počkat
Až do roku 1808, než o tom budeme debtovat

[HAMILTON]
Pane-

[JEFFERSON]
Počkat!
To je cena, kterou jsme zaplatili
Aby se jižanské státy účastnily
V naší malé eskapádě o nezávislosti
Udělali jsme Jihu ústupky, aby se tolik nebáli
Chcete nám vzít majetek? Řečí o odtržení přibude
Ale na vteřinku řekněme, že můžeme vydávat zákony
Jednomyslná emancipace, zavládne svoboda, ano, je to skvělé
Nemůžeme vyléčit předsudky ani oprávněnou, zoufalou nenávist
Takže půjdou zpět do Afriky, nebo dostanou vlastní stát?
Je to hřích, roste jako rakovina
Ale nemůžeme reagovat na otázku, když nemáme odpovědi

[HAMILTON]
Už jsem na řadě? Dobře
Plantážní státy jsou plný slibotechen
Uvědomujete si, kolik vzácného času tihle zákonodárci promrhali?
Institucionalizace otroctví akorát znásobila naše problémy
Počkejte do roku 1800 a jejich populace se zdvojnásobí
Vždyť to všichni víte
Tohle je skvrna na naší duši a demokracii
Země svobodných? Ne, je to jen pokrytectví
Podřadit si, dehumanizovat rasu, říkat jim majetek
A tvrdit, že jsme bezmocní to zastavit, to neumíte předvídat?
Pane, i vy, vy máte stovky otroků
Jejichž potomci budou proklínat naše jména až budeme v bezpečí našich hrobů
Jak si Jih najde potřebnou pracovní sílu?
Jak si Thomas Jefferson najde novou milenku?

[JEFFERSON]
Jak se opovažuješ

[HAMILTON]
A přesto, lidé následují jako ovce
Všechno to tvé lemování a kácení (práce otroků), zatímco ty si užíváš se Sally Hemingsovou

[WASHINGTON]
To stačí

[MADISON]
Hamiltone, pokud podpoříme emancipaci
Každičký vlastník otroků bude požadovat kompenzaci
A k tomu tvému pomlouvání Jeffersona řečmi o jeho milence
Vážně chceš -

[MADISON/JEFFERSON]
Vážně chceš diskutovat o tomhle?

[HAMILTON]
Ne

[WASHINGTON]
Slyšel jsem dost, pánové. Můžete jít. Otroctví je příliš vrtkavý problém. To nevyřešíme

[MADISON]
Pane, zařídíme, aby vám to už nebylo předložena

[WASHINGTON]
Ano, to udělejte

Překlad přidala Teri_24


Vyřazené písně

Hamilton: An American Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.