Playlisty Kecárna
Reklama

The Silence - text, překlad

playlist Playlist
Found one of your old mixtapes
Remembering listening to grace, I do
But we were driving to DC
I was drunk in your backseat, I know
Našel se jeden z tvých mixtapů
Vzpomínám si na poslouchání milosti, ano
Ale jeli jsme do DC
Byla jsem opilá na zadní sedačce, vím
Nothing will ever be
Like when were seventeen
The stars will rearrange
The sun will fade away
Everyone will change
But we will still remain
And outlast the pyramids
Nic nikdy nebude
Jako když nám bylo sedmnáct
Hvězdy se přeskupí
Slunce nikdy nevybledne
Každý se změní
Ale stále zůstaneme
A překonáme pyramidy
I will feel you
I will see you
I will hear you
After the silence
Ucítím tě
Uvidím tě
Poslechnu tě
Po tichu
Remember all the frilly nights
Driving down our ninety-five
Singing in a smokey room
When we had everything to lose, I do
And when we got some room to breathe
You said that you would marry me
But even if we never do
I will alway be with you, I know
Vzpomeň si na všechny načančané noci
Jedoucí naší devadesát-pětkou
Zpívajíc v zakouřené místnosti
Když jsme mohli vše ztratit, ano
A když jsme měli prostor k dýchání
Řekl jsi, že by sis mě vzal
Ale i když se tak nikdy nestalo
Vždy s tebou budu, vím
That nothing will ever be
Like when we were twenty-three
Maps will rearrange
And blue will turn to grey
Everything will change
But we will still remain
And outlast the pyramids
Že nic nebude
Jako když nám bylo sedmnáct
Hvězdy se přeskupí
Slunce nikdy nevybledne
Každý se změní
Ale stále zůstaneme
A překonáme pyramidy
I will feel you
I will see you
I will hear you
After the silence
Ucítím tě
Uvidím tě
Poslechnu tě
Po tichu
The oceans can burn for all I care
And in the ashes I'll meet you there
I know someday the moon will blow away
And all fish will decay
Everything will change
But we will still remain and outlast the pyramids
Oceány můžou shořet pro vše, co mě zajímá
A v popelu tě potkám
Vím, že jednoho dne se měsíc odvane
A všechny ryby se rozpadnou
Všechno se změní
Ale my stále zůstaneme a překonáme pyramidy
I will feel you
I will see you
I will hear you
And I will keep you
After the silence
After the silence
After the silence
Silence, silence
Ucítím tě
Uvidím tě
Poslechnu tě
A udržím si tě
Po tichu
Po tichu
Po tichu
Tichu, tichu

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Vicious

Reklama

Halestorm texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.