Playlisty Kecárna
Reklama

Ride the Lightning (Metallica cover) - text, překlad

playlist Playlist
Guilty as charged
But damn it, it ain't right
There's someone else controlling me
Vina je nabitá
Ale k sakru s tím, není to správně
Je tu něco jiného, co mě ovládá
Death in the air
Strapped in the electric chair
This can't be happening to me
Smrt ve vzduchu
Připoutána na elektrické křeslo
Tohle se mi může dít
Who made you God to say
"I'll take your life from you?"
Kdo tě, Bože, donutil říct
"Vezmu ti tvůj život?"
Flash before my eyes
Now it's time to die
Burning in my brain
I can feel the flame
Blesk před mýma očima
Teď je čas zemřít
Hoříce v mém mozku
Cítím plamen
Wait for the sign
To flick the switch of death
It's the beginning of the end
Čekej na znamení
Na cvaknutí spínače smrti
Je to začátek konce
Sweat, chilling cold
As I watch death unfold
Consciousness my only friend
Pot, chladné mrazení
Když vidím rozvíjenou smrt
Svědomí je můj jediný přítel
My fingers grip with fear
What am I doing here?
Mé prsty svírají strach
Co tu dělám?
Flash before my eyes
Now it's time to die
Burning in my brain
I can feel the flame
Blesk před mýma očima
Teď je čas zemřít
Hoříce v mém mozku
Cítím plamen
Someone help me
Oh please, God help me
They're trying to take it all away
I don't want to die
Někdo mi pomozte
Oh, prosím, Bože, pomoz mi
Snaží se mi vše vzít
Nechci zemřít
Time moving slow
The minutes seem like hours
The final curtain call I see
Čas jde pomalu
Minuty jsou jako hodiny
Vidím poslední oponu
How true is this?
Just get it over with
If this is true, just let it be
Jak pravé toto je?
Jen to končí
Pokud je tohle pravda, nech mě být
Wakened by horrid scream
Freed from this frightening dream
Probuzena hrozným křikem
Uvolněná z děsivého snu
Flash before my eyes
Now it's time to die
Burning in my brain
I can feel the flame
Blesk před mýma očima
Teď je čas zemřít
Hoříce v mém mozku
Cítím plamen

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ReAniMate 3.0: The CoVeRs eP

Reklama

Halestorm texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.