Playlisty Kecárna
Reklama

Heart Of Novocaine - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You made me tough, you made me numb
You are the maker of what I've become
And now I am strong where I was weak
And I am unafraid of being me
So say hello to the monster that you made
Jsem díky tobě odolná, jsem díky tobě otupělá
Jsi stvořitel toho, čím jsem se stala
A teď jsem silná tam, kde jsem byla slabá
A nebojím se být sama sebou
Tak pozdrav příšeru, kterou jsi stvořil
Thank you for the pain, thank you for the hate
Thank you for the way that you left me scarred
Thank you for the stain that you left on my brain
Now because of you I've got a heart of Novocain
A heart of Novocain
Díky ti za tu bolest, díky ti za tu nenávist
Díky ti za to, jak jsi mě nechal zjizvit
Díky ti za tu skvrnu, kterou jsi mi nechal na mozku
Teď díky tobě mám srdce z prokainu
Srdce z prokainu
Once upon a time you had control
And on and over my poor soul
And the trust in you but now I see
You never knew the real me
And now I'm angry and you wonder why
You see a fire burning in my eyes
Once you had me but you lost me now
And there's no going back
So say hello to the monster that you made
Kdysi dávno jsi měl kontrolu
A dál a nad mou ubohou duší
A důvěřovala jsem ti, ale teď vidím
Nikdy jsi nepoznal mé pravé já
A teď jsem rozzlobená a ty přemýšlíš proč
Vidím v mých očích hořet oheň
Kdysi jsi mě měl, ale teď jsi mě ztratil
A není cesty zpátky
Tak pozdrav příšeru, kterou jsi stvořil
Thank you for the pain, thank you for the hate
Thank you for the way that you left me scarred
Thank you for the stain that you left on my brain
Now because of you I've got a heart of Novocain
A heart of Novocain
Díky ti za tu bolest, díky ti za tu nenávist
Díky ti za to, jak jsi mě nechal zjizvit
Díky ti za tu skvrnu, kterou jsi mi nechal na mozku
Teď díky tobě mám srdce z prokainu
Srdce z prokainu
My fear has died, my tears have dried
I don't feel afraid and I won't run away
I believe in me and now I see
Right through your lies, hiding being your eyes
Because of you I'll make it through
And nothing can hurt me like you did anymore
Můj strach zemřel, mé slzy uschly
Nebojím se a neuteču
Věřím si a teď vidím
Skrz tvé lži, skrývající se za tvýma očima
Díky tobě to zvládnu
A nic mě nezraní tak jako ty
Thank you for the pain, thank you for the hate
Thank you for the way that you left me scarred
Now there's nothing you can say to wash it all away
Now because of you I've got a heart of Novocain
A heart of Novocain
A heart of Novocain
A heart of Novocain
Díky ti za tu bolest, díky ti za tu nenávist
Díky ti za to, jak jsi mě nechal zjizvit
Díky ti za tu skvrnu, kterou jsi mi nechal na mozku
Teď díky tobě mám srdce z prokainu
Srdce z prokainu
Srdce z prokainu
Srdce z prokainu

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Prokain (také Procain, Procaine, Novokain) je lokální anestetikum ze skupiny aminoesterů. Používá se mimo jiné pro omezení bolesti nitrosvalových injekcí penicilinu (Prokain Penicilin), dále ve stomatologii. Zároveň se prokain využívá jako referenční látka pro porovnání účinků a toxicity ostatních lokálních anestetik. (DevilDan)
Reklama

Vicious

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.