Playlisty Kecárna
Reklama

Planet Zero - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Now great Britain's hooked on love island
But don’t wanna show no love to the island
Plastic bottles get found by divers
Drastic time we are survivors
Ignored the sign they came back to bite us
Toxic waste it's a spreading virus
We won’t silence, do the science
Everything digital analog and cyber
Its hybrid when I get hyper
Hit them hard hadron collider
Freedom fighter, see the light bruv
See a homeless man and give him a fiver
As we let nature take this course how
Long will we be around no one is sure
Nyní je velká Británie závislá na ostrově lásky
Ale nechci ostrovu ukázat žádnou lásku
Plastové láhve najdou potápěči
Drastický čas jsme přeživší
Ignorovali jsme znamení, které se vrátili kousnout nás
Toxický odpad, rozšiřuje virus
Nebudeme ticho, dělej vědu
Všechno digitální, analogické a cyber
Je to hybrid, když jsem hyper
Udeř je tvrdým hadronovým urychlovačem
Bojovník za svobodu, podívej se na lehký, kámo
Podívej se na bezdomovce a dej si s ním five
Když jsme nechali přírodu tento kurz absolvovat
Dlouho budeme poblíž, nikdo si není jistý
Homeless people on the streets
Plastic bottles in the sea
We call this humanity
I can't take it seriously
Homeless people on the street
Plastic bottles in the sea
We call this humanity
I can't take it seriously
Bezdomovci v ulicích
Plastové lahve v moři
Říkáme tomu lidstvo
Nemůžu to brát vážně
Bezdomovci na ulici
Plastové lahve v moři
Říkáme tomu lidstvo
Nemůžu to brát vážně
It's all blown up
Gone so crazy I keep throwing up
We're all ill, getting iller
Spiritual virus straight up killer
Oil spiller, volcano erupter
So much guilt on my stomach it's ruptured
Interuption, I'm a schizophrenic bipole
But for years I've rolled
With a hectic pedigree flow
About to start letting enemies know
What's ahead of me, what's ahead of them
Break the cycle, stop pedaling
Got vomit in my mouth so I swallow it down
But I hate our destruction
Reurgh, we're all just sick
End of discussion
Všechno vybuchlo
Zbláznil jsem se, pořád zvracím
Všichni jsme nemocní, čím dál víc
Duchovní virus přímo zabiják
Olejová skvrna, sopka
Tolik viny na mém žaludku, praskl
Interupce, jsem schizofrenní bipol
Ale roky jsem se točil
S hektickým rodokmenem
Chystám se začít informovat nepřátele
Co je přede mnou, co je před nimi
Přeruš cyklus a přestaň šlapat
Mám zvratky v ústech, spolknu je
Reurgh, všichni jsme nemocní
Konec diskuze
Bust my chin
Bust my chin
Cut my skin
Cut my skin
Take your knife and shove right in
Shove your knife in
I don't want
I do not want
To live, in this world
To live in this world
Bust my chin
Bust my chin
Take your knife and shove right in
Take your knife
I don't want
I do not want
To live
Rozbij mi bradu
Rozbij mi bradu
Pořezej mi kůži
Pořezej mi kůži
Vezmi si svůj nůž a zastrč ho přímo dovnitř
Zastrč svůj nůž dovnitř
Nechci
Nechci
Žít na tomto světě
Žít na tomto světě
Rozbij mi bradu
Rozbij mi bradu
Vezmi si svůj nůž a zastrč ho přímo dovnitř
Vezmi si svůj nůž
Nechci
Nechci
Žít
As we let nature take this course how long will we be around no one is sure
As we let nature take this course homeless plastic bottles just end up on the shore
Když necháme přírodu absolvovat tento kurz, jak dlouho tu budeme, nikdo si není jistý
Když necháme přírodu absolvovat tento kurz, plastové lahve bez domova skončily na břehu
Homeless people on the streets
Plastic bottles in the sea
We call this humanity
I can't take it seriously
Homeless people on the street
Plastic bottles in the sea
We call this humanity
I can't take it seriously
Bezdomovci v ulicích
Plastové lahve v moři
Říkáme tomu lidstvo
Nemůžu to brát vážně
Bezdomovci na ulici
Plastové lahve v moři
Říkáme tomu lidstvo
Nemůžu to brát vážně

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hyperdialect

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.