Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Byť či nebyť - text, překlad

playlist karaoke

A takže byť a či nebyť ?

No povedz a ešte predtým než odpovieš sám seba sa spýtaj:

Ktorá je biela a ktorá čierna ?
Kedy je deň a kedy noc ?
Kde je raj a kde je peklo?
Ako je dobre a ako zle ?
Prečo áno a prečo nie ?
čo je začiatok čo koniec ?
Kto som ja kto si ty ?

Ja teraz pýtam sa byť či nebyť ?
byť či nebyť nekonečná dilema
presne tá, ktorá je tu odjakživa a prežíva
aj naďalej v nás na jej dôkaz sa raz za čas objaví hlas ktorý zahalí ťa otázkou a to je sieť z ktorej cesty späť niet. Ty preto odpovedáš a podľa odpovede dostávaš karty a hráš, smer si vyberáš, pričom priama a široká je cesta končiaca peklom a úzka a kľukatá je tá ktorá smeruje za svetlom. No a keďže ani minca nepadá na hranu preto aj ty musíš zvoliť svoju stranu len tebou vytvorenú a tiež tebou zastávanú pretože každý z nás sám si je tu osudu strojcom života tvorcom a myšlienok vládcom. Druhý môže ti byť radcom alebo zradcom pretože tu každý má to svoje no a väčšinu absolútne nezaujíma tvoje to sú presne tie zdroje kvôli ktorým život predstavuje neustále boje a to niesu iba moje paranoje ale obrovské bludisko východisko blízko ja neopustím bojisko, pokým ty sám pravdu nespoznáš, neuznáš, že to čo rozdáš daruješ patrí ti viac ako všetko čo zoberieš ale aj tak vždy len podľa seba vyberieš, sám dileme odpovieš, no a preto, je svet presne taký aký si ho vytvoríš, no a tak mal by si to už konečne začať chápať, oči si otvárať a od záporu klad rozoznávať a ľudí od ľudí rozpoznávať, keď tak učiníš, zistíš, že klopeš na dvere a pritom len ty sám máš kľúč, no tak sa vo viere, daj po smere k vyššej sfére s odvahou s ktorou svetelný lúč, vybere sa hrdo krutou temnotou v každej jednej diere (v každej jednej diere, v každej jednej diere).

Refrén:
Ľudská myseľ ako to miesto nekonečných súbojov, opačných pólov, protikladov, niekedy pod nadvládou kladov, ale pravdou je častá a nadradenosť záporu, človek ale dostal ten dar aj ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základe vlastného výberu (svojho vlastného, vlastného výberu).

Všetky myšlienky vytvárajú slová no a slová, podnecujú činy, nič na svete nedeje sa len tak bez príčiny, všetky akcie dočkajú sa reakcie no a všetci ľudia čo súdia sa raz prebudia a zistia, že bezcieľne blúdia, nekonečnou tmou a že život už prestal byť hrou, ríšou snov a stal sa ostrou odvetou ich činov a poslednou métou ich životov, sami sebe stali sa Achillovou pätou, zasiahnutou práve touto vetou, že každý raz dočká sa plodov a následky bude musieť znášať, a preto, snaž sa farbu vnášať do životov iných, sivých, tých druhých ktorých myšlienok zmocnila sa moc a majetok, oni dokážu bez výčitok do huby ti srať a na druhý deň brata bude hrať, ale keď potrebuješ niekoho po boku mať, za chrbtom stáť, vtedy kamoš sa ti otočí, obtočí, odbočí a zaútočí na lepšie postavenú osobu, pre vlastnú potrebu a spotrebu, dokáže divy, vtedy vie byť milý, plný sily a v každej chvíli ochotný na pomoc prísť, stále v ústrety výjsť, ty stal si sa bohom a on je tvojim oddaným sluhom, veľmi si ťa váži a stráži, ale to len pokým z teba ťaží a všetko čo máš a čo dáš, nevyťaží (čo máš a čo dáš nevyťaží).

Refrén:
Ľudská myseľ ako to miesto nekonečných súbojov, opačných pólov, protikladov, niekedy pod nadvládou kladov, ale pravdou je častá a nadradenosť záporu, človek ale dostal ten dar aj ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základe vlastného výberu (svojho vlastného, vlastného výberu).

Takže tu a teraz, vítam ťa do vyššej ríše, ďaleko za hranicami skutočnosti, svet bez rozdielností, ktorý bol vytvorený za účasti predstavivostí, dvoch bytostí, ktorým ale vypomohla fantázia, vrcholná dimenzia človeka a vďaka nej preniká tu teraz do vašich uší a duší, invázia pravdy, explózia slov, ktoré prekonali hradby, vystavané mysľou a stali sa zmyslom, podstatou vašich životov a tiež aj príčinou činov, ktoré, postupne vykryštalizovali do spolupráce kedy spojili sa časti cez ulice do ucelenej dvojice tiel, jeden diel, jeden cieľ a to preskočiť stereotypom vytvorené hranice a nájsť tam to miesto, kde len myšlienka je stavebný kameň, nekonečný prameň a plameň, ktorý dokáže ničiť alebo tvoriť, musíš zvoliť, čo robiť, hovoriť, ako žiť a vôbec prežiť. Byť či nebyť (byť či nebyť).

No tak čo, našiel si odpoveď, ak áno, no tak povedz, kde je vlastne rozdiel, medzi tebou a mnou, medzi svetlom a tmou, no a to je presne mojou, nekonečnou dilemou.

Text přidal boockie

Text opravil ofF_StaRs

Videa přidali prorok10, SwaGer-Adam

A takže být a či nebýt? No řekni a ještě předtím než odpovíš sám sebe se zeptej: Která je bílá a která černá, kdy je den a kdy noc, kde je ráj a kde je peklo, jak je dobře a jak špatně, proč ano a proč ne, což je začátek co konec, kdo jsem já kdo si ty? Já teď ptám se být či nebýt, být či nebýt nekonečná dilema, přesně ta, která je tu odjakživa a prožívá i nadále v nás na dokaz se jednou za čas objeví hlas který zahalí tě otázkou a to je síť z níž cesty zpět ne. Ty proto odkazuji a podle odpovědi dostáváš karty a hraješ, směr si vybíráš, přičemž přímá a široká je cesta ukončená peklem a úzká a klikatá je ta která směřuje za světlem. No a protože ani minci nepadá na hranu proto i ty musíš zvolit svou stranu jen tebou vytvořenou a také tebou zastavěnou protože každý z nás sám si je tady osudu strojem života tvůrci a myšlenek vládcem. Druhý může ti být rádcem nebo zrádcem protože zde každý má to svoje no a většinu absolutně nezajímá tvoje to jsou přesně ty zdroje kvůli kterým život představuje neustále boje a to nejsou jen moje paranoie ale obrovské bludiště východisko nedaleko já neopouštím bojiště, dokud ty sám pravdu nepoznáš , Neuznáš, že to co rozdáš daruješ patří ti více než vše co sebereš ale i tak vždy jen podle sebe vybereš, sám na dilema odpovíš, no a proto, je svět přesně takový jaký si ho vytvoříš, no a tak měl by si to už konečně začít chápat, oči si otevírat a od záporu klad rozeznávat a lidí od lidí rozpoznávat, kdy tak učiní, zjistíš, že klepeš na dveře a přitom jen ty sám máš klíč, no tak se ve víře, dej po směru vyšší sféře s odvahu s kterou světelný paprsek, vybere se hrdě krutou temnotou v každé jedné díře (v každé jedné díře, v každé jedné díře).

Refrén:
Lidská mysl jako, to místo nekonečných soubojů, opačných pólů, protikladů, někdy pod nadvládou kladou ale pravdou je častá a nadřazenost záporu, člověk ale dostal ten dar aj ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základě vlastního výběru (svého vlastního (vlastního) výběru ).

Všechny myšlenky vytvářejí slova no a slova, podněcují činy, nic na světě neděje se jen tak bez příčiny, všechny akce dočkají se reakce no a všichni co souzí se jednou probudí a zjistí, že bez cíle bloudí, nekonečnou tmou a že život už přestal být hrou, říší snů a stal se ostrou odvetou jejich činů a poslední métou jejich životů, samy sobě staly se Achillovou patou, zasaženou právě touto větou, že každý jednou dočká se plodů a následky bude muset nést, a proto, snaž se barvu vnášať do životů jiných, sivých, těch druhých jejichž myšlenek zmocnila se moc a majetek, oni dokáží bez výčitek do huby ti srát a na druhý den bratra bude hrát, ale když potřebuješ někoho po boku mít, za zády stát, tehdy kamoš se ti otočí, obtočí, odbočí a zaútočí na lépe postavenou osobu, pro vlastní potřebu a spotřebu, dokáže divy, tehdy umí být milý, plný síly a v každé chvíli ochoten na pomoc přijít, stále vstříc výst, ty stal si se bohem a on je tvým oddaným sluhem, velmi si tě váží a hlídá, ale to jen dokud z tebe těží a vše co máš a co dáš, nevyťaží (co máš a co dáš,
nevyťaží).

Refrén:
Lidská mysl jako, to místo nekonečných soubojů, opačných pólů, protikladů, někdy pod nadvládou kladou ale pravdou je častá a nadřazenost záporu, člověk ale dostal ten dar aj ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základě vlastního výběru (svého vlastního (vlastního) výběru ).

Takže tady a teď, vítám tě do vyšší říše, daleko za hranicemi skutečnosti, svět bez rozdílů, který byl vytvořen za účasti představivostí, dvou bytostí, kterým ale vypomohla fantazie, vrcholná dimenze člověka a díky ní proniká zde, nyní do vašich uší a duší, invaze pravdy, exploze slov, které překonaly hradby, vystavěné mysľou a staly se smyslem, podstatou vašich životů a také příčinou činů, které, postupně vykryštalizovali do spolupráce kdy spojili se části přes ulice do soudržné dvojice těl (jeden díl), jeden cíl, a to přeskočit stereotypem vytvořené hranice a najít tam to místo kde
myšlenka je stavební kámen, nekonečný pramen a plamen, který dokáže ničit nebo tvořit, musíš zvolit, co dělat, říkat, jak žít a vůbec přežít. Být či nebýt (být či nebýt).

No tak co, našel si odpověď, pokud ano, no tak řekni, kde je vlastně rozdíl, mezi tebou a mnou, mezi světlem a tmou, no a to je přesně mou, nekonečnou dilemou.

Překlad přidala kik15

Překlad opravil ofF_StaRs


Nezařazené v albu

H16 texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.