Playlisty Kecárna
Reklama

Follow Me - text, překlad

playlist Playlist
Follow me into my dreams
Where our love will survive
Následuj mě do mých snů
Kde naše láska přežije
Come rejoin me in the writing
About the story of our faith
Do we still live on the pages
That I know that we tore out
Pojď mě vrátit při psaní
Příběhu naší víry
Žijeme stále na stránkách
O kterých vím, že jsme vytrhli?
From the silence through the darkness
Every step I take
I lead you on and straight into my heart
I'm brave now
Let´s leave this place
Z ticha přes temnotu
Každým krokem, který dělám
Tě navádím a přímo do mého srdce
Teď jsem statečný
Pojďme opustit tohle místo
Follow me into my dreams
Where our love will survive
Through time and space
We'll leave this place
To another world tonight
Následuj mě do mých snů
Kde naše láska přežije
V čase a prostoru
Odejdeme z tohle místa
Dnes v noci do jiného světa
With a whisper I will call you
I will ask you
To leave this place with me
And all of this misery
S šeptem tě zavolám
Požádám tě
Abys se mnou opustila tohle místo
A všechno tohle utrpení
From this moment on
I'll lead you on and straight into my heart
I'm brave now
Let´s leave this place
Od tohoto okamžiku
Tě navedu a přímo do mého srdce
Teď jsem statečný
Pojďme opustit tohle místo
Follow me into my dreams
Where our love will survive
Through time and space
We'll leave this place
To another world tonight
Následuj mě do mých snů
Kde naše láska přežije
V čase a prostoru
Odejdeme z tohle místa
Dnes v noci do jiného světa
I will always remember
How you came and took my life
Vždycky si budu pamatovat
Jak jsi přišla a vzala si můj život
(Keep on dreaming, oh)
(Keep on dreaming, oh)
(Keep on dreaming, oh)
(Dál snít, oh)
(Dál snít, oh)
(Dál snít, oh)
I came and took life
(Keep on dreaming, oh)
For keep on dream
(Keep on dreaming, oh)
(I will keep on dreaming, oh)
Přišel jsem a vzal si život
(Dál snít, oh)
Abych dál snil
(Dál snít, oh)
(Budu dál snít, oh)
Follow me into my dreams
Where our love will survive
Následuj mě do mých snů
Kde naše láska přežije
(Follow me into my dreams
Where our love will survive)
(Follow me into my dreams
To another world tonight)
(Následuj mě do mých snů
Kde naše láska přežije)
(Následuj mě do mých snů
Dnes v noci do jiného světa)
(Follow me into my dreams
Where our love will survive)
(Follow me into my dreams
To another world tonight)
(Následuj mě do mých snů
Kde naše láska přežije)
(Následuj mě do mých snů
Dnes v noci do jiného světa)
(Follow me into my dreams
Where our love will survive)
(Follow me into my dreams
To another world tonight)
(Následuj mě do mých snů
Kde naše láska přežije)
(Následuj mě do mých snů
Dnes v noci do jiného světa)

Text přidal DarkSaga

Text opravila EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

H.e.a.t

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.