Playlisty Kecárna
Reklama

All The Nights - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Waking up, falling back into your arms
You're not really here at all
Only in my mind!
Take away, take this humming out of me
Like a ghost I cannot see
Keeping hope alike
When I hear you
And you say yeah,
And I reach
There's not anybody out there!
Probuzení, padání zpět do tvé náruče
Nejsi doopravdy tady
Pouze v mé mysli!
Vezmi pryč, vezmi ze mě to bzučení
Jako duch, kterého nevidím
Udržování stejné naděje
Když tě slyším
A ty říkáš jo
A já dosáhnu
Není tady nikdo!
All of these nights are likes
I'll have you back,
But I know that common lies
I'll open up my eyes
And I'll realize
Only dreams I'll keep in this normal life
All the nights are lies!
Všechny tyto noci jsou takové
Budu tě mít zpátky
Ale vím, že to jsou běžné lži
Otevřu oči
A uvědomím si, že
Pouze sny udržím v tomto normálním životě
Všechny noci jsou lži!
Don't believe the paper on the only train
It's another day again, living without you!
Once in there, only precious hours ago
You are mine to love and hold
Keeps me all confused
When I hear you, and you say yeah
And I reach
Is there anybody out there?
Nevěř papíru v jediném vlaku
Je to jen další den
Života bez tebe!
Kdysi tam, před drahocennou hodinou
Jsi má, kterou miluji a držím
Všechno mě to zmátlo
Když tě slyším a ty říkáš jo
A já dosáhnu
Je tam někdo?
All of these nights are likes
I'll have you back,
But I know that common lies
I'll open up my eyes
And I'll realize
Only dreams I'll keep in this normal life
All the nights are lies!
Všechny tyto noci jsou takové
Budu tě mít zpátky
Ale vím, že to jsou běžné lži
Otevřu oči
A uvědomím si, že
Pouze sny udržím v tomto normálním životě
Všechny noci jsou lži!
Keeping hope alike
Another day goes by
You know I can't take it no more.
Udržování stejné naděje
Další den uplyne
Víš, že už to nemůžu vydržet
All of these nights are likes
I'll have you back,
But I know that common lies
I'll open up my eyes
And I'll realize
Only dreams I'll keep in this normal life
All the nights are lies!
All the nights are lies!
Všechny tyto noci jsou takové
Budu tě mít zpátky
Ale vím, že to jsou běžné lži
Otevřu oči
A uvědomím si, že
Pouze sny udržím v tomto normálním životě
Všechny noci jsou lži!
Všechny noci jsou lži!

Text přidal LuCkyHalama

Video přidal LuCkyHalama

Překlad přidala ElyLio

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tearing Down The Walls

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.