Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

She says she loves me
But she comes and goes when she pleases
When the door shuts
It's like another papercut
And now I'm stuck with a hand full of bandaids
Until she comes back around like them ceiling fan blades
Claims she loves me
But she cuts me into pieces
When I'm sewed up
Here comes another papercut
Now I'm stuck with a hand full of bandaids
Until she comes back around like them ceiling fan blades..

We met 22 years back
b15m21911i24151813dmm2s
Fresh out the womb
Now she consumes me,
No room for self these days
And she's so demanding
Do this, do that
Don't forget to take your medicine
I hate it when her face is invading my head again
The welcome mat reads please take off your shoes
But she disregards the statement
I've grown accustomed to bending my beliefs to
Satisfy her needs
But I'm fed up
With plugging cuts everytime they bleed
So I dip my pen in the puddle
What a bloody mess its been
Trying to end this struggle
But I love her,
She's the reason for the lesions
Man I love her
I start bleeding when she's leaving
And every scar on my fingertip is a reminder of
All the lessons learned
On my missions to try to find her but
I'll sit alone until she comes back home
And I'll be waiting by the phone

{phone rings:} Hello?

She says she loves me
But she comes and goes when she pleases
When the door shuts
It's like another papercut
And now I'm stuck with a hand full of bandaids
Until she comes back around like them ceiling fan blades
Claims she loves me
But she cuts me into pieces
When I'm sewed up
Here comes another papercut
Now I'm stuck with a hand full of bandaids
Until she comes back around like them ceiling fan blades..

{On the Phone}
She don't live here no more
I heard she's staying down the street with the dead beat
That don't treat her right with two bad ass kids
Guilt and Regret
And I'm willing to bet
My last album that she's wishing she was kissing me

Man the nerve of this bitch
Pardon my French
But it's been 10 days
And I'm getting kind of light headed
Maybe I'll write her a letter in a gentleman's way
And send it with the hopes that she might get it
I can't believe I let her run all over me
But all I think about is
When she's here and holding me
I love her
She's the reason for the lesions
Man I love her
I start bleeding when she's leaving
And every scar on my fingertip is a reminder of
All the lessons learned
All my missions trying to find her and
I can't complain
I kind of like the pain
She ain't even got a name
She just lives in my brain
And says..

She says she loves me
But she comes and goes when she pleases
When the door shuts
It's like another papercut
And now I'm stuck with a hand full of bandaids
Until she comes back around like them ceiling fan blades
Claims she loves me
But she cuts me into pieces
When I'm sewed up
Here comes another papercut
Now I'm stuck with a hand full of bandaids
Until she comes back around like them ceiling fan blades..

She says she loves me but
{she really thinks that im an asshlole}
She says she loves me but
{my ears are too big}
She says she loves me but
{i pick my nose too much}
She says she loves me but
{she says i never really listen}
She says she loves me but
{i take too many pills}
She says she loves me but
{i never pay my bills}
She says she loves me but
{i wait until the last minute}
She says she loves me but
{i dont try hard enough}

Text přidala andrejka98

Video přidal kenji

Ona řekla, že mě miluje
Ale přichází a odchází, kdy se jí zlíbí
Když zavírá dveře
Je to jako další papercut
A teď jsem uvízl s rukou plnou bandaids
Do doby, než se ona vrátí kolem nich jako nože stropního ventilátoru
Tvrzení, že mě miluje
Ale ona mě řeže na kousky
Když jsem došel nahoru
Zde přichází další papercut
Teď jsem uvízl s rukou plnou bandaids
Do doby, než se ona vrátí kolem nich jako nože stropního ventilátoru

Potkali jsme se 22 let zpátky
b15m21911i24151813dmm2s
Čerstvý z dělohy
Teď se mi spotřebovává
Žádný prostor pro vlastní dny
A ona je tak náročná
Udělejte to,
že si nezapomenete vzít svůj lék
Nesnáším, když její obličej napadající v mé hlavě
Úvodní mat čte prosím zout si boty
Ale ona přehlíží prohlášení
Jsem zvyklý na ohýbání mého přesvědčení se
Uspokojit její potřeby
Ale jsem naštvaný
S připojováním kusů vždy krvácí
Tak jsem ponořil své pero do louže
Jaké bylo krvavavého nepořádku
Snaha ukončit tento zápas
Ale já ji miluju,
Ona je důvod lézí
Muž, který ji miluje
I když začátek krvácení je opouštějící
A každá jizva na mém prstu je připomínkou
Všechny poučení
Na mé mise snažit se ji najít, ale
Budu sedět sám, dokud se nevrátí domů
A budu čekat u telefonu

(telefon vyzvání:) ahoj

Říká, že mě miluje
Ale přichází a odchází, kdy se jí zlíbí
Když zavírá dveře
Je to jako další papercut
A teď jsem uvízl s rukou plnou bandaids
Do doby, než se ona vrátí kolem nich jako nože stropního ventilátoru
Tvrzení, že mě miluje
Ale ona mě řeže na kousky
Když jsem došel nahoru
Zde přichází další papercut
Teď jsem uvízl s rukou plnou bandaids
Do doby, než se ona vrátí kolem nich jako nože stropního ventilátoru

(V telefonu)
Ona nežije zde více
Slyšel jsem, že je pobyt po ulici s mrtvými porazit
Že nemají právo kléčbě její dvě děti, špatný zadek
Vina a lítost
A jsem ochoten vsadit
Mé poslední album, které ji chtějí byla líbání mi

Muž nervu tohoto fena
Pardon moje francouzština
Ale je to již 10 dnů
A jsem dostat druh světla v čele
Možná jsem ji měl napsat dopis,džentlmenským způsobem
A odeslat ji s nadějí, že ona by mohla dostat
Nemůžu uvěřit, že jsem ji nechal běžet po mě
Ale myslím, že vše kolem je
Když jr tady a drží mě
Já ji miluju
Je to důvod lézí
Muž,který ji miluje
I když začátek krvácení je opouštějící
A každá jizva na mém prstu je připomínkou
Všechny poučení
Na mé mise snažit se ji najít, ale
Nemůžu si stěžovat
I druhu, jako je bolest
Ona dokonce dostala mé jméno
Prostě žije v mém mozku
A říká...

Říká, že mě miluje
Ale přichází a odchází, kdy se jí zlíbí
Když zavírá dveře
Je to jako další papercut
A teď jsem uvízl s rukou plnou bandaids
Do doby, než se ona vrátí kolem nich jako nože stropního ventilátoru
Tvrzení, že mě miluje
Ale ona mě řeže na kousky
Když jsem došel nahoru
Zde přichází další papercut
Teď jsem uvízl s rukou plnou bandaids
Do doby, než se ona vrátí kolem nich jako nože stropního ventilátoru

Ona říká, že mě miluje, ale
(ale popravdě si myslí, že jsem pitomec)
Ona říká, že mě miluje, ale
(moje uši jsou příliš velké,)
Ona říká, že mě miluje, ale
(Vyzvedne můj nos příliš vysoce)
Ona říká, že mě miluje, ale
(říká nikdy jsem tě neposlechla)
Ona říká, že mě miluje, ale
(i užila příliš mnoho tablet)
Ona říká, že mě miluje, ale
(Nikdy neplatí účty)
Ona říká, že mě miluje, ale
(čekám až na poslední chvíli)
Ona říká, že mě miluje, ale
(nesnažil jsem se dost tvrdě)

Překlad přidala sierra

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.