Playlisty Kecárna
Reklama

Locomotive - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Gonna find a way to cure this loneliness
Yeah I'll find a way to cure the pain
If I said that you're my friend
And our love would never end
How long before I had your trust again
I opened up the doors when it was cold outside
Hopin' that you'd find your own way in
But how can I protect you
Or try not to neglect you
When you won't take the love I have to give
I bought me an illusion
An I put it on the wall
I let it fill my head with dreams
And I had to have them all
But oh the taste is never so sweet
As what you'd believe it is-
Well I guess it never is
It's these prejudiced illusions
That pump the blood
To the heart of the biz
Nájdem spôsob, ako vyliečiť túto osamelosť
Áno, nájdem spôsob, ako vyliečiť bolesť
Keby som povedal, že si moja priateľka
A naša láska by nikdy neskončila
Ako dlho predtým som mal opäť tvoju dôveru
Otvoril som dvere, keď bola vonku zima
Dúfajúc, že ​​si nájdeš vlastnú cestu dnu
Ale ako ťa môžem ochrániť
Alebo sa ťa snažiť nezanedbávať
Keď si nevezmeš lásku, ktorú ti dávam
Kúpil som mi ilúziu
Položil som ju na stenu
Nechal som ju naplniť mi hlavu snami
A musel som ich mať všetky
Ale ach chuť nikdy nie je taká sladká
Ako by si verila, že je-
Myslím, že nikdy nie je
Sú to tieto predpojaté ilúzie,
Ktoré pumpujú krv
Do srdca tejto záležitosti
You know I never thought
That it could take so long
You know I never knew how to be strong
Yeah, I let you shape me
But I feel as though you raped me
'Cause you climbed inside my world
And in my songs
So now I've closed the door
To keep the cold outside
Seems somehow I've found the will to live
But how can I forget you
Or try not to reject you
When we both know it takes time to forgive
Vieš, že som si nikdy nemyslel
Že to môže trvať tak dlho
Vieš, že som nikdy nevedel byť silný
Áno, nechal som ťa formovať ma
Ale mám pocit, akoby si ma znásilnila
Pretože si vliezla do môjho sveta
A do mojich piesní
Takže teraz som zavrel dvere
Aby som zimu udržal vonku
Zdá sa, že som našiel vôľu žiť
Ale ako na teba môžem zabudnúť
Alebo sa ťa snažiť neodmietnuť
Keď obaja vieme, že odpustenie si vyžaduje čas

Sweetness is a virtue
And you lost your virtue long ago
You know I'd like to hurt you
But my conscience always tells me no
You could sell your body on the street
To anyone whom you might meet
Who'd love to try and get inside
And bust your innocence open wide
Sladkosť je cnosť
A svoju cnosť si stratila už dávno
Vieš, že by som ti chcel ublížiť
Ale moje svedomie mi vždy povie nie
Mohla by si predať svoje telo na ulici
Každému, koho by si stretla
Kto by rád skúsil a dostal sa dovnútra
A rozbil tvoju široko otvorenú nevinnosť

'Cause my baby's got a locomotive
My baby's gone off the track
My baby's got a locomotive
Got ta peel the ***** off my back
I know it looks like I'm insane
Take a closer look I'm not to blame
No
Lebo moje zlatko má lokomotívu
Moje zlatko odišlo nesprávnou cestou
Moje zlatko má lokomotívu
Musím si zlúpať tú mrchu z môjho chrbta
Viem, že to vyzerá, že som blázon
Pozri sa bližšie, ja nie som na vine
Nie

Gonna have some fun with my frustration
Gonna watch the big screen in my head
I'd rather take a detour
'Cause this road ain't gettin' clearer
Your train of thought has cut me off again
Better tame that boy 'cause he's a wild one
Better tame that boy for he's a man
Sweetheart don't make me laugh
You's gettin' too big for your pants
And I's think maybe you should
Cut out while you can
You can use you illusion-
Let it take you where it may
We live and learn
And then sometimes it's best to walk away
Me I'm just here hangin' on
It's my only place to stay at least
For now anyway
I've worked too hard for my illusions
Just to throw them all away
Užijem si so svojou frustráciu
Pozerám sa na veľkú obrazovku v mojej hlave
Radšej pôjdem obchádzkou
Pretože táto cesta nie je jasnejšia
Tvoj myšlienkové pochody ma opäť prerušili
Radšej skroť toho chlapca, pretože je divoký
Radšej skroť toho chlapca, pretože je to muž
Srdiečko nerozosmievaj ma
Začínaš byť príliš veľkou pre svoje nohavice
A myslím si, že by si možno mala prestať pokým ešte môžeš
Môžeš použiť svoju ilúziu
Nechaj nech ťa vezme kam len môže
Žijeme a učíme sa
A potom je niekedy najlepšie odísť
Ja tu len tak čakám
Je to moje jediné miesto, kde môžem zostať
Aspoň zatiaľ
Pracoval som príliš tvrdo pre svoje ilúzie
Aby som ich len tak odhodil preč

I'm taking time for quiet consolation
In passing by this love that's passed away
I know it's never easy-
So why should you believe me
When I've always got so many things to say
Calling off the dogs a simple choice is made
'Cause playful hearts
Can sometimes be enraged
You know I tried to wake you-
I mean how long could it take you
To open up your eyes and turn the page

Beriem si čas na pokojnú útechu
Pri prechádzaní okolo tejto lásky, ktorá pominula
Viem, že to nikdy nie je ľahké-
Tak prečo by si mi mala veriť
Keď som mal vždy toľko toho čo povedať
Odvolanie psov, jednoduchá voľba je urobená
Pretože hravé srdcia
Sa niekedy dokážu rozzúriť
Vieš, že som sa ťa snažil zobudiť-
Myslím tým, ako dlho ti to môže trvať
Aby si otvorila oči a otočila stránku

Kindness is a treasure-
And it's one towards me you've seldom shown
So I'll say it for good measure
To all the ones like you I've known
Ya know I'd like to shave your head
And all my friends could paint it red
'Cause love to me's a two way street
An all I really want is peace

Láskavosť je poklad -
A je to jediné, čo si mi málokedy ukázala
Poviem to navyše všetkým
Takým ako si aj ty, ktorých som poznal
Vieš, že by som ti rád oholil hlavu
A všetci moji priatelia by ju mohli namaľovať na červeno
Pretože láska je pre mňa obojsmerná ulica
A všetko, čo skutočne chcem, je pokoj

But my baby's got a locomotive
My baby's gone off the track
My baby's got a locomotive
Got ta peel the ***** off my back
I know it looks like I'm insane
Take a closer look I'm not to blame
No
Lebo moje zlatko má lokomotívu
Moje zlatko odišlo nesprávnou cestou
Moje zlatko má lokomotívu
Musím si zlúpať tú mrchu z môjho chrbta
Viem, že to vyzerá, že som blázon
Pozri sa bližšie, ja nie som na vine
Nie
Affection is a blessing
Can you find it in your sordid heart
I tried to keep this thing ta-gether
But the tremor tore my pad apart
Yeah I know it's hard to face
When all we've worked for's gone to waste
But you're such a stupid woman
And I'm such a stupid man
But love like time's got its own plans
Náklonnosť je požehnaním
Môžeš ju nájsť vo svojom špinavom srdci
Snažil som sa udržať túto vec pokope
Ale to chvenie mi roztrhalo pokožku
Áno, viem, že je tomu ťažké čeliť
Keď všetko to o čo sme sa snažili bolo na nič
Ale ty si taká hlúpa žena
A ja som taký hlúpy muž
Ale láska tak ako aj čas má svoje vlastné plány

'Cause my baby's got a locomotive
My baby's gone off the track
My baby's got a locomotive
Got ta peel the ***** off my back
I know it looks like I'm insane
Take a closer look I'm not to blame
Yeah
If love is blind I guess I'll buy myself a cane

Lebo moje zlatko má lokomotívu
Moje zlatko odišlo nesprávnou cestou
Moje zlatko má lokomotívu
Musím si zlúpať tú mrchu z môjho chrbta
Viem, že to vyzerá, že som blázon
Pozri sa bližšie, ja nie som na vine
Áno
Ak je láska slepá, tak si hádam kúpim palicu.

Text přidala Joannie

Video přidala Maribel

Překlad přidala Lens5

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Use Your Illusion II

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.