Kecárna Playlisty
Reklama

Civil War - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
"What we've got here is failure to communicate.
Some men you just can't reach...
So, you get what we had here last week,
which is the way he wants it!
Well, he gets it!
N' I don't like it any more than you men." *
"To,co se tu přihodilo, byla chyba v komunikaci.
Jsou lidi, ke kterejm se prostě nedostanete...
A tak se stane, co se stalo tady minulý týden,
což bylo přesně to, co chtěl, aby se přihodilo!
No, tak to dostal!
A mně se to nelíbí, stejně jako komukoli z vás, chlapi."
Look at your young men fighting
Look at your women crying
Look at your young men dying
The way they've always done before
Pohleď na ty bojující kluky,
Podívej se na ty plačící ženy,
Pohleď na ty kluky,co umírají,
přesně jako kdykoli předtím.
Look at the hate we're breeding
Look at the fear we're feeding
Look at the lives we're leading
The way we've always done before
Vidíš tu nenávist, co plodíme?
Vidíš tu hrůzu, kterou živíme?
Koukni na ty životy, co žijeme.
Přesně tak, jako vždycky.
My hands are tied
The billions shift from side to side
And the wars go on with brainwashed pride
For the love of God and our human rights
And all these things are swept aside
By bloody hands time can't deny
And are washed away by your genocide
And history hides the lies of our civil wars
Mám svázaný ruce,
Miliardy se přelévají ze strany na stranu,
Války jedou dál s vygumovanou pýchou,
Protože lásku Boží a naše lidský práva,
A všechny tyhle věci odsunuly stranou.
Krvavý ruce - čas to nezahladí,
A jsou spláchnutý vaši genocidou.
A historie zakrývá lži o naši občanský válce.
D'you wear a black armband
When they shot the man
Who said "Peace could last forever"
And in my first memories
They shot Kennedy
I went numb when I learned to see
So I never fell for Vietnam
We got the wall of D.C. to remind us all
That you can't trust freedom
When it's not in your hands
When everybody's fightin'
For their promised land
Měl's černou pásku na rukávě,
když tenkrát zastrelili človeka,
který řekl "Mír by měl trvat věčně."
Mý první vzpomínky jsou,
Jak zastřelili Kennedyho.
A city mi ochrnuly, když jsem začal chápat,
tak jsem jim taky nikdy neskočil na ten Vietnam.
Máme za to zeď v D.C., abychom nezapomněli,
že svobodě se nedá věřit,
když jí nemáš pevně v rukou,
když každej bojuje,
za svou zaslíbenou zem.
And I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war
A já nechci vaší občanskou válku,
Která sytí bohatý a pohřbívá chudý.
Vaše moc lačně prodává vojáky,
V řeznictví s lidským masem.
No není to drzost?
Nepotřebuju vaši občanskou válku!
Look at the shoes your filling
Look at the blood we're spilling
Look at the world we're killing
The way we've always done before
Look in the doubt we've wallowed
Look at the leaders we've followed
Look at the lies we've swallowed
And I don't want to hear no more
Koukněte se na tu odpovědnost, co máte,
Koukněte se na tu krev, co proléváte,
Koukněte se ten svět, co vraždíte,
Stejně jako jsme to ďelali vždycky.
Koukněte na ty pochyby, ve kterých jsme si libovali,
Podívejte se na vůdce, které jsme následovali,
Koukněte na ty lži,co jsme spolykali,
A už nechci nic víc slyšet.
My hands are tied
For all I've seen has changed my mind
But still the wars go on as the years go by
With no love of God or human rights
'Cause all these dreams are swept aside
By bloody hands of the hypnotized
Who carry the cross of homicide
And history bears the scars of our civil wars
Mám svázaný ruce,
Protože to,co jsem viděl mě změnilo,
Ale války pokračujou, jak roky plynou,
Bez Boží lásky nebo lidskejch práv.
Protože všechny tyhle sny jsou odsunutý stranou,
Krvavejma rukama zhypnotizovanejch,
Co nesou kříž vražd.
A historie trpně nese jizvy našich občanskejch válek.
"We practice selective annihilation of mayors
And government officials
For example to create a vacuum
Then we fill that vacuum
As popular war advances
Peace is closer" **
"Provádíme výbeřovou likvidaci starostů,
a vládních úředníků, taky proto,
abychom vytvořili určité vakuum.
A tohle vakuum zaplníme, až
lidová válka pokročí.
Mír se blíží."
I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
And I don't need your civil war
I don't need your civil war
I don't need your civil war
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war
I don't need one more war
Nechci vaši občanskou válku,
Která krmí bohatý a pohřbívá chudý,
Vaše moc lačně prodává vojáky
V řeznictví s lidským masem.
No není to drzost?
Já nechci vaši občanskou válku!
Nechci žádnou další válku!
I don't need one more war
What so civil 'bout war anyway
Nechci žádnou další válku!
A co je vlastně na válce tak civilního?

Text přidal Yago

Text opravil Doomerator

Videa přidali Yago, simonstanley

Překlad přidal Dido

Překlad opravila Iwuse_GG

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň se podařila nahrát až na 60. pokus, kvůli Stevenu Adlerovi (dr.) a jeho problému s heroinem. (PeT3r619)
Reklama

Greatest Hits

Reklama

Guns N' Roses texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.