Playlisty Kecárna
Reklama

Nashville - text, překlad

playlist Playlist
Packed up my piano and a suitcase full of clothes
And i went looking for a better place to hide
Ride across the border in a broken down sedan
With a bottle and a rifle on my mind
Sbalil jsem svůj klavír a kufr plný oblečení
A šel jsem hledat lepší úkryt
Jízda přes hranice ve zničeném sedanu
S láhví a puškou v mé hlavě
On and on and on and on the miles stretch for hours
The radio keeps spitting out the tunes
Every other song is just another tired rhythm
Another tired lover's tune
Dál a dál a dál a na míle se táhnou hodiny
Rádio stále plive melodie
Každá další písnička je další unavený rytmus
Další unavená milenecká melodie
It's a long, long way back to nashville
Where i come from, where i been
It's a long, long way back to nashville
But i promise i will see you again
Je to dlouhá, dlouhá cesta do Nashvillu
Tam odkud pocházím, tam kde jsem byl
Je to dlouhá, dlouhá cesta do Nashvillu
Ale slibuji, že tě zase uvidím
Through the ice and fog this morning the sun is coming up
I'm standing on the shores of the hudson bay
Over glass fired violet, silence, silence
Calling up the day
Skrz led a mlhu toto ráno slunce vychází
Stojím na břehu Hudsonova zálivu
Přes sklo vystřelila fialová, ticho, ticho
Vyvolává den
And every man is an island, an island
In his own special way
There's a white ghost out on the water, the water
With one good song and nothing else to say
A každý člověk je ostrov, ostrov
Jeho vlastním zvláštním způsobem
Je tu bílý duch na vodě, vodě
S jednou dobrou písní a nezbývá co říct
It's a long, long way back to nashville
Where i come from, where i been
It's a long, long way back to nashville
But i promise i will see you again
In heaven
Je to dlouhá, dlouhá cesta do Nashvillu
Tam odkud pocházím, tam kde jsem byl
Je to dlouhá, dlouhá cesta do Nashvillu
Ale slibuji, že tě zase uvidím
V nebi

Text přidal Dave182100

Video přidal Dave182100

Překlad přidal Dave182100

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Family

Reklama

Noah Gundersen texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.