Playlisty Kecárna
Reklama

Weeping - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I knew a man who lived in fear
It was huge, it was angry,
It was drawing near.
Behind his house a secret place
Was the shadow of the demon
He could never face.
Znal jsem člověka, který žil ve strachu
A ten byl ohromný, zlověstný, blížil se
Za jeho domem záhadné místo
Bylo stínem démona, kterému nemohl nikdy čelit
He built a wall of steel and flame
And men with guns to keep it tame
Then standing back he made it plain
That the nightmare would never ever rise again
But the fear and the fire and the guns remain.
Postavil zeď z oceli a plamene
A muže se zbraněmi, aby ho zkrotili
Pak odstoupil, uhladil ho
Aby noční můra už nikdy nemohla povstat
Ale strach, oheň a zbraně zůstaly.
It doesn't matter now it's over anyhow
He tells the world that it's sleeping
But as the night came round I heard
It slowly sound
It wasn't roaring, it was weeping
It wasn't roaring, it was weeping.
Teď na tom nezáleží,
Je tak nějak po všem
Říká světu, že to spí
Ale když kolem padla tma
Slyšel jsem to náhle znít
Nebyl to ryk, byl to pláč
Nebyl to ryk, byl to pláč
And then one day the neighbours came
They were curious to know about the smoke and flame
They stood around outside the wall
But of course there was nothing to be heard at all
"My friends," he said, "We've reached our goal
The threat is under firm control
As long as peace and order reign
I'll be damned if I can see a reason to explain
Why the fear and the fire and the guns remain."
A pak jednoho dne přišli soused
Byli zvědaví, co je to za kouř a plamen
Stáli venku kolem zdi
Ale samozřejmě o tom všem nic neslyšeli
„Mí přátelé,“ řekl, „Dosáhli jsme svého cíle
Hrozba je pod přísnou kontrolou
Tak dlouho, dokud bude panovat mír a řád.
Ani mě nenapadne vysvětlovat důvod
Proč strach a oheň a zbraně zůstaly.“
It doesn't matter now it's over anyhow
He tells the world that it's sleeping
But as the night came round I heard
It slowly sound
It wasn't roaring, it was weeping
It wasn't roaring, it was weeping.
Teď na tom nezáleží,
Je tak nějak po všem
Říká světu, že to spí
Ale když kolem padla tma
Slyšel jsem to náhle znít
Nebyl to ryk, byl to pláč
Nebyl to ryk, byl to pláč
Say ah, say ah, say ah
Say ah, say ah, say ah
Řekni ach, řekni ach, řekni ach
řekni ach, řekni ach, řekni ach...
[Ladysmith's solo] Teď na tom nezáleží,
Je tak nějak po všem
Říká světu, že to spí
Ale když kolem padla tma
Slyšel jsem to náhle znít
Nebyl to ryk, byl to pláč
Nebyl to ryk, byl to pláč
It doesn't matter now it's over anyhow
It doesn't matter now it's over anyhow
Řekni ach, řekni ach, řekni ach...
It doesn't matter now it's over anyhow
He tells the world that it's sleeping
But as the night came round I heard
It slowly sound
It wasn't roaring, it was weeping
It wasn't roaring, it was weeping.
Say ah, say ah, say ah
Say ah, say ah, say ah [to end]

Text přidala joshlover

Video přidala zuzzzka

Překlad přidala joshlover

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Awake

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.