Playlisty Kecárna
Reklama

The Battle of Lost Heroes - text, překlad

playlist Playlist
Remember the glory of heroes tonight
The heroic sound of the blade on the ground
Sons of the gods or protectors of the land
I am the observer and I read all the story through mankind
Dnes pamatuj na slávu hrdinů
Heroický zvuk čepele na zemi
Synové bohů nebo ochránci země
Jsem pozorovatel a čtu celý příběh skrz lidstvo
Magic nights spent in town
But fear is near, the false cross run
As a dragon burn everyone
The only escape is the battle or underworld's roads
Magické noci strávené ve městě
Ale strach je blízko, falešný kříž běží
Když drak pálí každého
Jediným útěkem je bitva nebo cesty podsvětí
I've seen the heroes
Ride against the winds of the dark
Fire will burn our spirits tonight
But in the time the victory will come
Viděl jsem hrdiny
Jeli proti vichrům tmy
Oheň dnes spání naše duchy
Ale v čase přijde vítězství
As a flash of light was the battle day
To the sound of gates of the glory's way
And the holy knights ride toward the sun
And the holy knights as heroes will come
Tonight!
Now their will come!!
Když záblesk světla byl den bitvy
Ke zvuku bran cesty slávy
A svatí rytíři jedou směrem ke slunci
A svatí rytíři přijdou jako hrdinové
Dnes!
Teď jejich vůle přijde!
They crave the treasure to blind the truth
With satanic smile they invade the land of the south
Leaving diseases, suffering and kill
They march on the land but the holy secret is gone
Prahnou po pokladech aby oslepili pravdu
Se satanským úsměvem napadají země na jihu
Nechávají choroby, utrpení a zabíjení
Pochodují po zemi, ale svaté tajemství je pryč
I've seen the heroes
Ride against the winds of the dark
Fire will burn our spirits tonight
But in the time the victory will come
Viděl jsem hrdiny
Jeli proti vichrům tmy
Oheň dnes spání naše duchy
Ale v čase přijde vítězství
As a flash of light was the battle day
To the sound of gates of the glory's way
And the holy knights ride toward the sun
And the holy knights as heroes will come
Tonight!
Now their will come!!
Když záblesk světla byl den bitvy
Ke zvuku bran cesty slávy
A svatí rytíři jedou směrem ke slunci
A svatí rytíři přijdou jako hrdinové
Dnes!
Teď jejich vůle přijde!

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Underworld

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.