Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You said at the party that I was too drunk
I told you I liked you, you said, "Sober up"
But why would I lie? It's so clear, I'm in love
With you
A tense conversation, you like someone else
I say, "If I waited, could that maybe help?"
You told me that patience won't change how you felt
For me
Na párty jsi řekla, že jsem moc opilý
Řekl jsem ti, že se mi líbíš, tys řekla “Vystřízlivěj”
Ale proč bych lhal? Je to tak jasné, že jsem do tebe
Zamilovaný
Napjatý rozhovor, líbí se ti někdo jiný
Říkám “Kdybych počkal, mohlo by to pomoct?”
Řeklas mi, že trpělivost nezmění způsob, jakým se
Vůči mně cítíš
So I'll stop being pretentious, and loathing our friendship
You taught me a lesson, that love isn't precious
It's not like the novels, no Pride and Prejudice at all
Tak přestanu být domýšlivý a nesnášet naše přátelství
Dala jsi mi lekci, že láska není pěkná
Není to jako v románech,
Žádná “Pýcha a Předsudek”
So I'll just take a footnote in your life
And you could take my body
Every line I would write for you
But a footnote will do
A footnote will do
Tak budu jen dodatkem ve tvém životě
A můžeš si vzít moje tělo
Každý řádek, který bych pro tebe napsal
Ale dodatek postačí
dodatek stačí
We ate at a restaurant, the host said we're cute
They think we're a couple, they bought us some booze
We shared the Moscato and laughed 'cause it's true
To me (Me)
Oh, and I'd be embarrassed if I weren't so pleased
That everyone else sees what you never see
We're perfect together but I'll never be the one
Jedli jsme v restauraci, číšník řekl, že jsme roztomilí
Myslí si, že jsme pár, koupil nám nějaký alkohol
Sdíleli jsme Moscato a já se smál, protože pro mě to bylo pravdivé (mě)
Oh, a styděl bych se, kdybych nebyl tak potěšen
Že všichni ostatní vidí, to co ty nikdy nevidíš
Jsme spolu perfektní, ale nikdy nebudu ten pravý
So I'll stop being pretentious, and loathing our friendship
You taught me a lesson, that feelings are reckless
It's just like the novels, side characters end up alone
Tak přestanu být domýšlivý a nesnášet naše přátelství
Dala jsi mi lekci, že pocity jsou bezohledné
Je to přesně jako v románech, vedlejší postavy zůstanou samy
So I'll just take a footnote in your life
And you could take my body
Every line I would write for you
But a footnote will do
A footnote will do
A footnote will do
Tak budu jen dodatkem ve tvém životě
A můžeš si vzít moje tělo
Každý řádek, který bych pro tebe napsal
Ale dodatek postačí
dodatek stačí
dodatek stačí
Please, don't forget me
Forget me (A footnote will do)
Please, don't forget me
Forget me (A footnote will do)
Please, don't forget me
Forget me (A footnote will do)
Please, don't forget me
Forget me (A footnote will do)
A footnote will do
Forget (A footnote will do)
A footnote will do
Prosím nezapomeň na mě
Nezapomeň (dodatek stačí)
Prosím nezapomeň na mě
Nezapomeň (dodatek stačí)
Prosím nezapomeň na mě
Nezapomeň (dodatek stačí)
Prosím nezapomeň na mě
Nezapomeň (dodatek stačí)
Dodatek postačí
Zapomeň (dodatek postačí)
Dodatek postačí

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal OxytoBil

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Superache (Japanese Version)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.