Playlisty Akce
Reklama

Family Line - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My father never talked a lot
He just took a walk around the block
'Til all his anger took a hold of him
And then he'd hit
My mother never cried a lot
She took the punches, but she never fought
'Til she said, "I'm leaving and I'll take the kids"
So she did
Můj otec toho moc nenamluvil
Vždycky se šel jen projít kolem bloku
Dokud ho nepřemohl vztek
A potom uhodil
Má matka nikdy moc nebrečela
Nechávala si to líbit, nikdy se nebránila
Dokud neřekla "Odcházím a beru s sebou děti"
A to udělala
I say, "They're just the ones who gave me life"
But I truly am my parents' child
Říkám "Jsou to jen lidi, co mi dali život"
Ale opravdu jsem dítětem svých rodičů
Scattered 'cross my family line
I'm so good at telling lies
That came from my mother's side
Told a million to survive
Scattered 'cross my family line
God, I have my father's eyes
But my sister's when I cry
I can run, but I can't hide
From my family line
Táhne se to celým mým rodokmenem
Jsem velmi dobrý lhář
To mám z matčiny strany rodiny
Lhal jsem milionkrát, abych přežil
Táhne se to celým mým rodokmenem
Bože, mám oči po otcovi
Ale vypadají jako sestřiny, když pláču
Můžu utíkat ale nemůžu se schovat
Před svým rodokmenem
It's hard to put it into words
How the holidays will always hurt
I watch the fathers with their little girls
And wonder what I did to deserve this
How could you hurt a little kid?
I can't forget, I can't forgive you
'Cause now I'm scared that everyone I love will leave me
Je těžké najít správná slova
O tom, jak bolestivé jsou svátky
Když vidím otce s jejich malými dcerami
A přemýšlím, co jsem udělal, abych si tohle zasloužil
Jak jsi mohl ublížit malému dítěti?
Nemůžu zapomenout, nemůžu ti odpustit
Protože teď se bojím, že každý, koho miluju, mě opustí
Scattered 'cross my family line
I'm so good at telling lies
That came from my mother's side
Told a million to survive
Scattered 'cross my family line
God, I have my father's eyes
But my sister's when I cry
I can run, but I can't hide
From my family line
Táhne se to celým mým rodokmenem
Jsem velmi dobrý lhář
To mám z matčiny strany rodiny
Lhal jsem milionkrát, abych přežil
Táhne se to celým mým rodokmenem
Bože, mám oči po otcovi
Ale vypadají jako sestřiny, když pláču
Můžu utíkat ale nemůžu se schovat
Před svým rodokmenem
From my family line Před svým rodokmenem
Oh-oh
All that I did to try to undo it
All of my pain and all your excuses
I was a kid, but I wasn't clueless
(Someone who loves you wouldn't do this)
All of my past, I tried to erase it
But now I see, would I even change it?
Might share a face and share a last name but
(We are not the same, same)
Oh-oh
Všechno co jsem udělal, abych to odčinil
Všechna moje bolest, všechny tvé výmluvy
Byl jsem jen dítě, ale věděl jsem, o co jde
(Ten, kdo tě miluje, by tohle neudělal)
Celá má minulost, kterou jsem se snažil vymazat
Ale teď vidím, změnilo by to vůbec něco?
Možná sdílíme tvář a příjmení, ale
(Nejsme stejní, stejní)
Scattered 'cross my family line
I'm so good at telling lies
That came from my mother's side
Told a million to survive
Scattered 'cross my family line
God, I have my father's eyes
But my sister's when I cry
I can run, but I can't hide
From my family line
Táhne se to celým mým rodokmenem
Jsem velmi dobrý lhář
To mám z matčiny strany rodiny
Lhal jsem milionkrát, abych přežil
Táhne se to celým mým rodokmenem
Bože, mám oči po otcovi
Ale vypadají jako sestřiny, když pláču
Můžu utíkat ale nemůžu se schovat
Před svým rodokmenem
From my family line (Mmhm) Před svým rodokmenem (Mmhm)

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Babselle

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Superache (Japanese Version)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.