Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Let me just set the scene
I'd just left the party at Blake's and it's Halloween
Had the keys to my car in my hand, but I didn't leave
'Cause the potential of us, it was keeping me up all night long
I left a text you won't read all night long
Nech mě jen nastavit tu scénu
Zrovna jsem odešel z party u Blake a je Halloween
Měl jsem ty klíčky od auta v ruce, ale neodjel jsem
Protože ten potenciál v nás, nechávalo mě to vzhůru celou noc
Odeslal jsem ti zprávu, kterou za celou noc nepřečteš
This could be a disaster
There's so many factors, like, what if you freak out
And then we're losin' it all at the critical chapter
Where I say, "I love you" and you don't say it after?
This could be a disaster
I'm pedaling backwards by sayin' that "I'm drunk
I really shouldn't have called," I'm a little bit plastered
You call me a liar, now I'm fallin' in faster
This could be a disaster
To mohla být katastrofa
Tady je tolik faktorů, jako, co když zešílíš
A pak to všechno ztrácíme v kritické kapitole
Kde řeknu, "Miluju tě" a ty to neřekneš zpátky?
To mohla být katastrofa
Couvám říkající "Jsem ožralej, vážně jsem ti neměl volat" Jsem trošku omítnutý
Nazýváš mě lhářem, teď zapadávám rychleji
To mohla být katastrofa
Oh-oh-oh, disaster
Oh-oh-oh, disaster
Oh-oh-oh, katastrofa
Oh-oh-oh, katastrofa
Let me just lose my mind
Is it purely platonic to call me, like, every night?
You know, Ashley believes that there's something between you and I
But if I'm readin' it wrong, then it'd be better off if I died, oh
And if you're readin' the text all night long
Nech mě jenom ztratit moji mysl
Je to čistě platonické volat mi, tak, každou noc?
Víš, Ashley věří, že mezi tebou a mnou něco je
Ale jestli to čtu špatně, pak by bylo lepší kdybych umřel, oh
A pokud čteš ty zprávy celou noc
This could be a disaster
There's so many factors, like, what if you freak out
And then we're losin' it all at the critical chapter
Where I say, "I love you" and you don't say it after?
This could be a disaster
I'm pedaling backwards by sayin' that "I'm drunk
I really shouldn't have called," I'm a little bit plastered
You call me a liar, now I'm fallin' in faster
This could be a disaster
To mohla být katastrofa
Tady je tolik faktorů, jako, co když zešílíš
A pak to všechno ztrácíme v kritické kapitole
Kde řeknu, "Miluju tě" a ty to neřekneš zpátky?
To mohla být katastrofa
Couvám říkající "Jsem ožralej, vážně jsem ti neměl volat" Jsem trošku omítnutý
Nazýváš mě lhářem, teď zapadávám rychleji
To mohla být katastrofa
Oh-oh-oh, disaster
Oh-oh-oh, disaster
Oh-oh-oh, katastrofa
Oh-oh-oh, katastrofa
Maybe I'm mistaken (Oh-oh-oh)
You're not mine for takin' (Oh-oh-oh)
Maybe I'm mistaken
Maybe I just made it up, messed it up
Možna se jenom pletu (Oh-oh-oh)
Nejsi můj(moje) za braní (Oh-oh-oh)
Možna se jenom pletu
Možna jsem si to jenom vymyslel, podělal to

Text přidal TBKLIM

Video přidal TBKLIM

Překlad přidala luc1nkaa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Superache (Japanese Version)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.