Playlisty Kecárna
Reklama

Sacrifice - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

They say this would have to break my,
have to break my heart
Říkali, že by to mělo zlomit mé,
zlomit mé srdce
I sacrifice, sacrifice like a soldier
Cry on my shoulder
Hold you from harm
Jsem obětován, obětován jako voják
Pláč na mém rameni
Drž se od poškození
I sacrifice, for the joys of tomorrow
End of your sorrow
Safe in my arms
Jsem obětován pro radosti zítřka
Konec vašeho smutku
Bezpečně v mém náručí
I'm dancing
I'm dancing
I'm dan-d-d-d-dancing
I'm dancing
Tančím
Tančím
Tančím
Tančím
I'm dancing with danger
I feel like a stranger
When I don't feel danger
Be or not to be
Tančím s nebezpečím
Cítím se jako cizinec
Když nemám pocit nebezpečí
Být či nebýt
When stuck in the middle
I'm solving a riddle
I'm setting you free
Když uvízl uprostřed
Řeším hádanky
Stanovím ti volnost
Let me carry the light
And I'll fight for your right
When I lead you through the night
Nech mě nést světlo
A já budu bojovat za tvé právo
Když tě vedu skrz noc
I sacrifice, sacrifice like a soldier
Cry on my shoulder
Hold you from harm
Jsem obětován, obětován jako voják
Pláč na mém rameni
Drž se od poškození
I sacrifice, for the joys of tomorrow
End of your sorrow
Safe in my arms
Jsem obětován pro radosti zítřka
Konec vašeho smutku
Bezpečně v mém náručí
I'm crossing the fences
I'm good with the wrenches
I'm crawling in trenches
Bent down on my knees
Přecházím ploty
Jsem v pořádku s klíči
Plazím se v zákopech
Sklon až na kolena
I brought ammunition
A man with a mission
And heartache of steel
Přinesl jsem střelivo
Muž s posláním
A zármutek z oceli
Let me carry the light
And I'll fight for your right
When I lead you through the night
Nech mě nést světlo
A já budu bojovat za tvé právo
Když tě vedu skrz noc
I sacrifice, sacrifice like a solider
Cry on my shoulder
Hold you from harm
Jsem obětován, obětován jako voják
Pláč na mém rameni
Drž se od poškození
You said I was chosen from the start
You said I was born to fight the dark
You said this would have to break my,
have to break my heart
Říkal jsi, že jsem byl vybrán od začátku
Říkal jsi, že jsem se narodil v boji proti tmě
Říkal jsi, že by to mělo zlomit mé,
zlomit mé srdce
I sacrifice, sacrifice like a soldier
Cry on my shoulder
Hold you from harm
Jsem obětován, obětován jako voják
Pláč na mém rameni
Drž se od poškození
They say I was chosen from the start
They say I was born to fight the dark
They say this would have to break my,
have to break my heart
Říkali, že jsem byl vybrán od začátku
Říkali, že jsem se narodil v boji proti tmě
Říkali, že by to mělo zlomit mé,
zlomit mé srdce
I sacrifice, for the joys of tomorrow
End of your sorrow
Safe in my arms
Jsem obětován pro radosti zítřka
Konec vašeho smutku
Bezpečně v mém náručí
They say this would have to break my,
have to break my heart
Říkali, že by to mělo zlomit mé,
zlomit mé srdce

Text přidala Dendous95

Video přidala Dendous95

Překlad přidala Dendous95

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Ceremony

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.