Playlisty Kecárna
Reklama

Live and Let Go - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

You have the perfect plan
This was your mission to Mars
You have the world in your hand
You were headed for the stars
Máš perfektní plán
To byla tvoje mise na Mars
Máš svět v dlani
Zamířil jsi ke hvězdám
But then I cracked your code
I had to ripped off the skies
Maybe your dreams corrode
But I set colour to your eyes
Ale pak jsem práskl tvůj kód
Musel jsem odtrhnout oblohu
Možná tvé sny korodují
Ale já umístil barvy do tvých očí
You got to live and let go
Leave the past behind and
Take this moment to show
Who you are
Musíš žít a uvolnit se
Opustit minulost za sebou a
V tento okamžik ukázat
Kdo jsi
You got to live and let go
Can't you see this love
Is deeper than your soul
My shooting star
Musíš žít a uvolnit se
Nevidíš tuto lásku
Je hlubší než tvoje duše
Moje létavice
You got to live and let go
You got to play safe
You run like a machine
But there's a heart to deprave
Are you ready to break free?
Musíš žít a uvolnit se
Musíš hrát bezpečně
Spouštěj se jako stroj
Ale je tu srdce ke zkaženosti
Jsi připraven k osvobození?
'Cause when the night arrives
I'm not another you stepping out
It's your eternal ride
And it’s giving you the clout
Protože když přijde noc
Nejsem další vystupující
Je to tvoje nekonečná jízda
A to ti dává facku
You got to live and let go
Leave the past behind and
Take this moment to show
Who you are
Musíš žít a uvolnit se
Opustit minulost za sebou a
V tento okamžik ukázat
Kdo jsi
You got to live and let go
Can't you see this love
Is deeper than your soul
My shooting star
Musíš žít a uvolnit se
Nevidíš tuto lásku
Je hlubší než tvoje duše
Moje létavice
You got to live and let go
You got to live and let go
Leave the past behind and
Take this moment to show
Who you are
(Who you are)
Musíš žít a uvolnit se
Musíš žít a uvolnit se
Opustit minulost za sebou a
V tento okamžik ukázat
Kdo jsi
(Kdo jsi)
You got to live and let go
Can't you see this love
Is deeper than your soul
My shooting star
Musíš žít a uvolnit se
Nevidíš tuto lásku
Je hlubší než tvoje duše
Moje létavice
You got to live and let go Musíš žít a uvolnit se

Text přidala Dendous95

Video přidala Dendous95

Překlad přidala Dendous95

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Ceremony

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.