Playlisty Akce
Reklama

Vengeance Is Sworn - text, překlad

playlist Playlist
Yeah
Whoa
Yeah
Whoa
The mighty horde
With swords and shields
For vengeance they ride
They fight the lives
Of innocent souls
For kingdom and might
Ohromný dav
S meči a štíty
Pro pomstu si jedou
Bojují za životy
Nevinných duší
Za království a moc
Draw the blood
Crush their lives
The enemy shall pay
Fire and light
Enemies of kind
Silence before the storm
Prolij krev
Znič jejich životy
Nepřítel bude platit
Oheň a světlo
Nepřátelé druhu
Ticho před bouří
Shall bring the end
To kill the line
Faithful servants of God
Breaking down
Worship insane
To end the battle of child
Přinese konec
Zničí čáru
Věrní služebníci Boží
Padají
V šílenství uctívají
U konce boje o dítě
Vengeance is sworn
The world will burn
Terror controlled
Through malicious world
Call upon the dead
Warriors from the black will rise
Prophets of deceased
Surrounded by a field
Pomsta je zapřísahána
Svět bude hořet
Teror řízený
Skrz zákeřný svět
Volá na smrt
Bojovníci z černoty povstanou
Proroctví zemřelých
Obklopeny polemi
Yeah
Whoa
Yeah
Whoa
Magic words
No god will help to die
Engrave the fate
How does it feel?
Fire and light
Silence of mankind
Bodies around
Vengeance is sworn
Last words I cry
Now the false will pay
Sleep in blood
Vengeance is sworn
Pain and death
????
Walk the blood-soiled ground
Vengeance is sworn
Magická slova
Žádný bůh nepomůže
Vyřezat osud
Jaký je to pocit?
Oheň a světlo
Ticho lidského druhu
Těla naokolo
Pomsta zapřísahána
Poslední slova zakřičím
Nyní falešní budou platit
Spát v krvi
Pomsta zapřísahána
Bolest a smrt
?????
Kráčí po krví smáčené zemi
Pomsta zapřísahána
Follow the blind
????
Sweeping with it
Across the fields they blow
Wait without fear
Walk the blood-soiled ground
No mercy will shown
Vengeance is sworn
Následovat slepě
????
Splývat s tím
Přes pole vanou
Čekají beze strachu
Kráčí po krví smáčené zemi
Žádná lítost
Pomsta zapřísahána
Clouds of blood, covers the night
Day turns into night
Destroy the battle, fear the resistance
Sacrifice their souls
Corpses of fate, centuries of hate
Surrounds the human minds
Pride and glory, fight for the kind
There is no turning back
Mraky z krve pokryjí noc
Den mění se v noc
Znič boj, boj se odporu
Obětuj jejich duše
Mrtvoly osudu, století nenávisti
Obklopeny lidskými myslemi
Hrdost a sláva, boj za druh
Není návratu
Lost in world, lost in time
Time has come to an end
All we know is what they know
Making sure we are blind
Ztraceni ve světě, ztraceni v čase
Přišel čas konce
Vše, co víme je, že ví
Že jsme slepí
Magic words
No god will help to die
Engrave the fate
How does it feel?
Fire and light
Silence of mankind
Bodies around
Vengeance is sworn
Last words I cry
Now the false will pay
Sleep in blood
Vengeance is sworn
????
????
Walk the blood-soiled ground
Vengeance is sworn
Magická slova
Žádný bůh nepomůže
Vyřezat osud
Jaký je to pocit?
Oheň a světlo
Ticho lidského druhu
Těla naokolo
Pomsta zapřísahána
Poslední slova zakřičím
Nyní falešní budou platit
Spát v krvi
Pomsta zapřísahána
Bolest a smrt
?????
Kráčí po krví smáčené zemi
Pomsta zapřísahána
Vengeance is sworn
Vengeance is sworn
Pomsta zapřísahána
Pomsta zapřísahána

Text přidala Raduwa

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Diabolical Figures

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.