Playlisty Akce
Reklama

Hells Creation - text, překlad

playlist Playlist
I made the world suffer in hell
Devour the soul of light
I am the sign, blood of revenge
Spirit of the black servants of death
Přinutím svět trpět v pekle
Zžírat duše světla
Jsem znamením, krev pomsty
Duch černých služebníků smrti
Slaughter of the weak
Diabolical son of pleasure
Jatka slabých
Ďábelský syn potěšení
I saw demons
I feel blood
I saw legions
Viděl jsem démony
Cítil jsem krev
VIděl jsem legie
I saw the world burn in hell
I saw demons call from grave
I saw blood all over me
I saw legions marching through
Take my knife in your heart
Feel the pain in your mind
Slowly death is my love
I am hell's creation son
Viděl jsem svět hořet v pekle
Viděl jsem démony volat z hrobů
Viděl jsem krev všude okolo
Viděl jsem legie procházející
Vraž si můj nůž do srdce
Pociť bolest ve své mysli
Pomalá smrt je mou láskou
Jsem syn peklem zplozený
Follow the traces of blood throughout the world
Chose the way of pain for hopeless souls
Facing their false god again and again in the dark
Living in fear and pain, creation of hell
Následuj stopy krve skrze svět
Vyber si cestu bolest pro beznadějné duše
Čel jejich falešnému bohu znovu a zas v temnotě
Žij ve strachu a bolest, zplození pekelné
Full of anger they will die
Imprisoned by my evil sins
Hatred sign, will they see?
Fill a monstrous mask of blood
Days of darkness, they will fell
Desperate cries pierce the air
Isolation, they will cross
Hell's creation, they will die
Plní zuřivosti umírají
Uvězněni mými ďábelskými hříchy
Nenáviděné znamení, vidí jej?
Plné obrovskýma maskama krve
Dny temnoty, padnou
Zoufalý pláč probodne vzduch
Izolace, ukřižují
Pekelné zplozence, zemřou
Hell's creation Pekelní zplozenci
In furious hate
Hell's creation
Mutilate by knife
V zuřivé nenávisti
Pekelní zplozenci
Znetvořeni nožem
Hell's creation
Hell's creation
Pekelní zplozenci
Pekelní zplozenci

Text přidala Raduwa

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Diabolical Figures

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.