Kecárna Playlisty

Diabolical Figures - text, překlad

playlist Playlist
I'm still awake
But I don't feel alive
Feel my hate
And wait for me to die
(To die)
Jsem stále vzhůru
Ale necítím se být naživu
Cítím svou nenávist
A čekám, až zemřu
(Až zemřu)
I wanna see your bleed
Just kill your name
I steel your life
Still remains a lie
Chci tě vidět krvácet
Jen zabít tvé jméno
Ukradnu tvůj život
Stále zůstává tu lež
Torture, let the killing begins
Blinded, stand in the falling blood
Illusions, through a tunnel of madness
Forever, diabolical figures
Utrpení, nech vraždění započít
Oslepení, stojí v padající krvi
Iluze, skrze tunely šílenství
Navždy, ďábelské postavy
Terror will reign
There's nothing left to claim
I will take your breath
Until you go insane
(Go insane)
Hrůza bude vládnout
Není o co žádat
Okradu tě o tvůj dech
Dokud nezešílíš
(Nezešílíš)
I'll destroy your life
Death will be your final call
Just like a storm
Crushed the humankind
Zničím tvůj život
Smrt bude tvým posledním voláním
Jako bouře
Ničící lidskou rasu
Hear, motherfuckers Slyšte, sráči
Rage of figures, the end is near
Born to die, have no pride
Reign of terror, this is war
Hopeless and rentless, souls left behind
Blood, fire, death
The earth is losing
Diabolical figures arise
Arise
Zuřivost postav, konec je blízko
Zrozeni zemřít, nemajíc hrdosti
Vláda hrůzy, toto je válka
Beznadějné a pronajmuté, duše zapomenuté
Krev, oheň, smrt
Země prohrává
Ďábelské postavy povstávají
Povstávají
You want to seek revenge
But you don't have the tools
I join the feast
And kill what burns inside
(Burns inside)
Chceš hledat odplatu
Však nemáš zbraně
Připojím se k hostině
A zabiji, co hoří uvnitř
(Hoří uvnitř)
Realize the fear
When it's too late to go
Don't believe the mask
Have to play the victim game
Uvědom si strach
Když je příliš pozdě odejít
Nevěř masce
Hraj hru na oběť
Torture, let the killing begins
Blinded, stand in the falling blood
Illusions, through a tunnel of madness
Forever, diabolical figures
Utrpení, nech vraždění započít
Oslepení, stojí v padající krvi
Iluze, skrze tunely šílenství
Navždy, ďábelské postavy
I feel the fear takes hold
Lies made sense somehow
I will destroy your life
That's the will to kill
(To kill)
Cítím, jak strach ovládá
Lži nějak dávají smysl
Zničím tvůj život
Toto je vůle zabíjet
(Zabíjet)
Nothing gonna stop me now
All your hope is gone
Will you ever understand?
Living on your knees
Nic mě nezastaví
Všechna naděje je pryč
Porozumíš někdy?
Žiješ na kolenou
Rage of figures, the end is near
Born to die, have no pride
Reign of terror, this is war
Hopeless and rentless, souls left behind
Blood, fire, death
The earth is losing
Diabolical figures arise
Diabolical figures
Zuřivost postav, konec je blízko
Zrozeni zemřít, nemajíc hrdosti
Vláda hrůzy, toto je válka
Beznadějné a pronajmuté, duše zapomenuté
Krev, oheň, smrt
Země prohrává
Ďábelské postavy povstávají
Ďábelské postavy

Text přidala Raduwa

Video přidala rozkovaka

Překlad přidala MissH


Diabolical Figures

Graveworm texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.