Playlisty Akce
Reklama

A Dreaming Beauty - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Across the open fields, on burial ground
Beside the ancient lake, through painful screams
When pride of darkness rise, upon the sky
We are marching, side by side
Přes otevřená pole, na pohřebiště
Vedle starobylého jezera, přes bolestné výkřiky
Když se na obloze zvedne pýcha temnoty
Pochodujeme, bok po boku
A darkness feeling our pride
The moonchild crying in the sky
Screaming echos in the air
Feel the burning flame inside
A kiss of death I will receive
For invoking melodies
Evil spheres enclose my soul
Awaiting (a) mournful symphony
Tma cítící naši pýchu
Měsíční dítě pláče na obloze
Křik ozvěny ve vzduchu
Pociť uvnitř planoucí plamen
Obdržím polibek smrti
Pro vyvolání melodií
Zlé sféry obklopují mou duši
Očekávajíc truchlivou symfonii
Shadows are grasping - devouring misery
Shining of demons - destroying my faith
Stíny uchopují - pohlcují bídu
Záře démonů - ničí moji víru
From the darkest abyss
Where the laughter pierce the air
They arrive with thunderstorms form the sky
Bloodred melodies
When the silence crushed by dead
As they riding through my soul and my fear
Od nejtemnější propasti
Kde smích proniká vzduchem
Přicházejí s bouřkami od oblohy
Krvavá melodie
Když je ticho rozdrceno mrtvými
Když projíždí mou duší a mým strachem
Lying in the shadows
In the place where roses die
Dreaming beauty waiting for her bloodred kiss of death
As the angels singing echos in the torpid sphere of dark
Ležíc ve stínu
V místě, kde růže umírají
Zasněná krása čeká na její krvavý polibek smrti
Když andělé zpívají ozvěny v chabé sféře temnoty
Awaiting in the shadows
Wolves running by my side
Damnation reach the beauty
Wept upon the waveless lake
A velvet painting appearing
On the bloodred moonlight sky
Čeká ve stínu
Vlci běží po mém boku
Prokletí dosáhne krásy
Plakala nad nezčeřeným jezerem
Objevuje se sametová malba
Na krvavě červené měsíční noční obloze
Shadows are grasping - devouring misery
Shining of demons - destroying my faith
Stíny uchopují - pohlcují bídu
Záře démonů - ničí moji víru
Through the spheres of pain
Spirits running to the place
As they hearing your screaming pain
Serenades in red
Darkness falls upon thy veil
As they (are) whispering my name in the air
Přes sféry bolesti
Duše běží k místu
Když slyšeli vaši křičící bolest
Serenády v červené
Temnota padá na závoj
Když šeptají mé jméno do vzduchu
Lying in the shadows
In the place where roses die
Dreaming beauty waiting for her bloodred kiss of death
As the angels singing echos in the torpid sphere of night
Ležíc ve stínu
V místě, kde růže umírají
Zasněná krása čeká na její krvavý polibek smrti
Když andělé zpívají ozvěny v chabé sféře noci

Text přidal sir Loky

Video přidal sir Loky

Překlad přidal sir Loky

Překlad opravil B4nshee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

As The Angel Reach The Beauty

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.