Playlisty Kecárna
Reklama

Flaming Wrathful Hate - text, překlad

playlist Playlist
We fight for the right
On what once was ours
Because we have the might
It's in our blood of white
Our fight is not against'em
But in favor of us, only
And nothing can deceive us!
And nothing shall deceive us!
Bojujeme za právo
Které bylo kdysi naše
Protože máme moc
Je to naše bílá krev
Náš boj není proti nim
Ale v naší chuti, jenom
A nic nás nemůže oklamat!
A nic nás neoklame!
We fight for the right
We're proud of our white breed
We shield at any cost
Our honour, our blood, our folk
On behalf of it we shall battle
Maybe sheding our pure blood
But nothing can deceive us!
But nothing shall deceive us!
Bojujeme za právo
Jsme hrdi na naši bílou rasu
Bráníme ji za každou cenu
Naše čest, naše krev, náš lid
Jménem toho budeme bojovat
Možná lijeme naši čistou krev
A nic nás nemůže oklamat!
A nic nás neoklame!
Hark! Naslouchej!
Stingy sons of scum
We won't have any mercy
Your extinction is part of our fates
Your death is the will of our blades!
Day by day, as rises the sun
Ancient fire flames in us
Blazes of our growing pride
As our faming wrathful hate!
Lakomí synové špíny
Nebudeme mít smilování
Vaše vymření je součástí našich osudů
Tvá smrt je vůlí našich ostří!
Den po dni, když slunce stoupá
Starobylý oheň rostoucí v nás
Požáry naší rostoucí pýchy
Stejně jako naší proslulé hněvivé nenávisti!
These fires scorch our senses
We ignore all the predence
Fear is banished from our minds
Our souls trample mercy and we fight
Swords drown, revenge sworn
Because the blazes of our soul
May never cease to burn
As our flaming wrathful hate!
Tyhle ohně spalují naše smysly
Ignorujeme všechnu přednost
Strach je vyhnán z našich myslí
Naše duše narazí na milost a bojujeme
Meče se topí, pomsta je slíbena
Protože požáry naší duše
Možná nikdy nepřestane pálit
Stejně jako naše proslulá hněvivá nenávist!

Text přidal trasher

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fire Chariot of Destruction

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.