Kecárna Playlisty
Reklama

Fields of Blood - text, překlad

playlist Playlist
Nobody got me out of this nightmare
When I saw all the brave dying
I woke up in despair
When I heard fallen souls crying
Nikdo mě nedostane z této noční můry
Když jsem viděl všechny odvážné zmeřít
Probudil jsem se v zoufalství
Když jsem slyšel padlé duše křičet
All my stories are told
There's nothing left behind
We all went through hard times
Losing lives by barbaric crimes
Všechny mé příběhy jsou vyprávěny
Nezbylo nic za námi
Prošli jsme si těžkými časy
Přicházeli o životy, díky barbarským zločinům
Death and damnation
A never ending war
Smrt a zatracení
Nikdy nekončící válka
Fields of blood
Our souls rise from the ashes
Fields of blood
Our iron will is made of steel
Fields of blood
Our legacy will never die
On wings of freedom
We touch the sky
Pole krve
Naše duše stoupají z popela
Pole krve
Naše železná vůle je stvořená z ocele
Pole krve
Náš odkaz nikdy nezemře
Na křídlech svobody
Se dotýkáme oblohy
Centuries of suffering
Of fallen souls and agony
They took everything from us
For years we breathed tragedy
Století utrpení
Padlých duší a agónie
Vzali nám vše
Po dlouhá léta jsme dýchali tragédii
Death and damnation
A never ending war
Smrt a zatracení
Nikdy nekončící válka
Fields of blood
Our souls rise from the ashes
Fields of blood
Our iron will is made of steel
Fields of blood
Our legacy will never die
On wings of freedom
We touch the sky
Pole krve
Naše duše stoupají z popela
Pole krve
Naše železná vůle je stvořená z ocele
Pole krve
Náš odkaz nikdy nezemře
Na křídlech svobody
Se dotýkáme oblohy
So much blood was shed
I don't look back in hate
United we stand in amazing grace
Suffering the English's deadly embrace
Tak mnoho krve bylo prolito
Nedívám se zpět v nenávisti
Spojení stojíme v úžasné milosti
Trpící ve smrtícím objetí Anglie
Death and damnation
A never ending war
Smrt a zatracení
Nikdy nekončící válka
Fields of blood
Our souls rise from the ashes
Fields of blood
Our iron will is made of steel
Fields of blood
Our legacy will never die
On wings of freedom
We touch the sky
Pole krve
Naše duše stoupají z popela
Pole krve
Naše železná vůle je stvořená z ocele
Pole krve
Náš odkaz nikdy nezemře
Na křídlech svobody
Se dotýkáme oblohy
Fields of blood
Our souls rise from the ashes
Fields of blood
Our iron will is made of steel
Fields of blood
Our legacy will never die
On wings of freedom
We touch the sky
Pole krve
Naše duše stoupají z popela
Pole krve
Naše železná vůle je stvořená z ocele
Pole krve
Náš odkaz nikdy nezemře
Na křídlech svobody
Se dotýkáme oblohy
A country that can not be more beautiful
Cruel and enchanting at the same time
But look forward with joy in honor of the fights
For us and me and a better life
Země, která by nemohla být více krásná
Ve stejnou dobu krutá a okouzlující
Ale podívej se vpřed s radostí, na počest bojů
Za nás a mě a lepší život
In my last hours I feel the love
In every battle I gave my best
I close my eyes and hear the voices
I see the sun rise feel the wind
Ve svých posledních hodinách cítím lásku
V každé bitvě jsem dal to nejlepší
Zavírám své oči a slyším hlasy
Vidím slunce stoupat, cítím vítr
Braveheart that's what I am
I am a hero for Scottish pride
Braveheart they call me
I lost my life for the king and crown
Statečné srdce, to jsem já
Jsem hrdina skotské pýchy
Statečné srdce, tak mi říkají
Přišel jsem o život za krále a korunu
Fields of blood
Our souls rise from the ashes
Fields of blood
Our iron will is made of steel
Fields of blood
Our legacy will never die
On wings of freedom
We touch the sky
Pole krve
Naše duše stoupají z popela
Pole krve
Naše železná vůle je stvořená z ocele
Pole krve
Náš odkaz nikdy nezemře
Na křídlech svobody
Se dotýkáme oblohy

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fields of Blood

Reklama

Grave Digger texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.