Kecárna Playlisty
Reklama

Together - text, překlad

playlist Playlist
One time I dreamt an unknown land
With jungle trees and the blackest sand
Had taken us as prisoners in the night
Jednou jsem si vysnila neznámou zemi
Se stromy džungle a nejčernějším pískem
Vzal nás jak vězně v noci
Upon its shore we could not sleep
Instead we stayed awake to keep
Our minds off hidden monsters and the like
Na jejím břehu jsme nemohli spát
Místo toho jsme zůstali vzhůru, abychom
Nemysleli na příšery a takové věci
So hour by hour we passed the time
We watched a motion picture in the sky
You were the clouds and I was the moon
Tak hodinu po hodině ubíhal čas
Sledovali jsme pohybující se obrázky na obloze
Ty jsi byl mraky a já byla měsíc
You and me, together, together, together Ty a já, společně, společně, společně
Then waves came crashing down on me
And they tried to take me out to sea
You fought them off so gallantly and won
Pak přišly vlny a řinuly se na mně
A snažily se vzít mně ven do moře
Bojoval jsi statečně, zahnal jsi je a vyhrál
Now back again upon our shore
Well we really wanted nothing more
Than to hold each other 'til our arms grew tired
Teď znovu zpět k našemu břehu
No opravdu jsme nechtěli nic víc
Než držet se navzájem, než se naše ruce unavily
So slowly like a timid flower
The sun rose up at just the hour
When we had slowly slipped out of my dream
Tak pomalu jako nesmělá květina
Vyšlo slunce přesně v hodinu
Když jsme pomalu vyklouzli z našich snů
You and me, together, together, together
You and me, together, together, together
Together is all we need
Ty a já, společně, společně, společně
Ty a já, společně, společně, společně
Společně je všechno, co potřebujeme

Text přidala Ismeth

Video přidala Ismeth

Překlad přidala DolaineSee

Překlad opravila DolaineSee

Je zde něco špatně?
Reklama

Stairwells

Reklama

Kina Grannis texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.