Playlisty Kecárna
Reklama

Off The Table (with The Weeknd) - text, překlad

playlist Playlist
[Ariana Grande]
Will I ever love the same way again? (Way again)
Will I ever love somebody like the way I did you?
Never thought you'd be so damn hard to replace
I swear I don't mean to be this way
If I can't have you, is love completely off the table?
Do I sit this one out and wait for the next life? (Next life)
Am I too cold? Am I not nice?
Might not be quite yet healed or ready
Should I be goin' too steady? (Too steady)
But I just wanna know is love complеtely off the table?
Budu ještě někdy znovu milovat stejným způsobem? (Způsobem znova)
Budu někdy někoho milovat způsobem, jako jsem milovala tebe?
Nikdy jsem si nemyslela, že budeš tak zatraceně těžký nahradit
Přísahám, že nechci být takováhle
Jestli nemůžu mít tebe, je láska úplně smetená ze stolu?
Mám tenhle prosedět a počkat na lásku do příštího života? (Příštího života)
Jsem příliš chladná? Nejsem milá?
Měla bych jít příliš ustáleně? (příliš ustáleně)
Ale jen chci vědět je láska naprosto smetená ze stolu?
Will you bе there? (Will you be there?)
Can I still love you? (Can I, can I, babe?)
Not yet healed or ready (Not ready)
Shouldn't be goin' too steady (Too steady)
Just wanna know is love completely off the table?
Budeš tam? (Budeš tam?)
Můžu tě stále milovat? (Můžu, můžu, zlato?)
Ještě nejsem zahojená ani připravená (nejsem připravená)
Neměla bych jít příliš ustáleně (Příliš ustáleně)
Jen chci vědět je láska naprosto smetená ze stolu?
[The Weeknd & Ariana Grande]
I'll wait for you
Even though it always feels like I'll be number two
To someone you can't hold anymore
If you let me in, I'm ready to give you what I couldn't before
'Cause I got you, girl, let me help you through it
You're trying to fill the void with a couple boys
I can see right through it (You can see right through it)
I can you love you harder than I did before
Was in a dark place back then
I was toxic, then I was toxic to someone else
I was haunted by the hills (Oh yeah, yeah)
I couldn't give you my all, but I will
If you let me in your arms (Your arms)
If you let me in your heart
I don't think that love's completely off the table
Já na tebe počkám
Dokonce jsem myslel, že to vždycky bude připadat, že jsem volba číslo 2
Pro někoho, koho už nemůžeš držet
Jestli mě necháš vstoupit, jsem připravený ti dát, co jsem předtím nemohl
Protože tě mám, holka, pomoc mi tím projít
Snažíš se vyplnit prázdnotu pár kluky
Vidím přímo skrz (Ty vidíš přímo skrz)
Můžu tě milovat víc než jsem tě miloval dřív
Tehdy jsem byl v temném období
Byl jsem toxický, pak jsem byl toxický k někomu jinému
Byl jsem pronásledován kopci (Oh yeah, yeah)
Nemohl jsem ti dát své všechno, ale dám
Jestli mě pustíš do svého náručí (svého náručí)
Jestli mě pustíš do svého srdce
Nemyslím si, že je láska naprosto smetená ze stolu
[Ariana Grande & The Weeknd]
Will you be there? (Yes, I will be there for you)
Can I still love you? (Yes, I been hurt before, before)
Not yet healed or ready (Not ready)
Shouldn't be goin' too steady (Too steady, no, no)
Just wanna know is love completely off the table?
Budeš tam? (Ano, budu tam pro tebe)
Můžu tě stále milovat? (Ano, předtím jsem byl zraněný, předtím)
Ještě nejsem zahojená nebo připravená (Nejsem připravený)
Neměla bych jít příliš ustáleně (Příliš ustáleně, ne, ne)
Jen chci vědět, je láska naprosto smetená ze stolu?
So can you hold me?
If I let you, can you prove it to me (Oh, no-no, no)
'Cause I need you to calm me down, babe
Gotta get out of my head (Oh, woah)
Tryna be healed from this pain (Oh)
Just wanna know, just wanna know, can you, baby? (Hey)
Can you touch it like you believe in it, baby? (Oh, hey)
Do you think you never gonna leave on me, baby?
'Cause I ain't her and you ain't him, thankfully (Baby, don't leave)
But it's gon' be hard to let someone else in again (Woah)
Baby, baby (Woo-hoo)
Takže mě můžeš podržet?
Když tě nechám, můžeš mi to dokázat (Oh, no-no, no)
Protože potřebuju, abys mě uklidnil, zlato
Musím tě dostat z hlavy (Oh, yeah)
Pokouším se uzdravit z téhle bolesti (Oh)
Jenom chci vědět, jenom chci vědět, můžeš, zlato? (Hey)
Můžeš se toho dotknout, jako když v to věříš, zlato? (Oh, hey)
Myslíš, že mě nikdy nezanecháš, zlato?
Protože já nejsem ona a ty nejsi on, naštěstí (Zlato, neodcházej)
Ale bude těžké nechat zase někoho vstupit (Woah)
Zlato, zlato (woo-hoo)
Will you be there? (Will you be there? I'll still wait)
Can I still love you? (I'll still wait for you, babe, oh, no-no, no, can I still love you?)
Not yet healed or ready (Ooh, not ready)
Shouldn't be goin' too steady (No, no, ooh)
Just wanna know is love completely off the table, baby?
Budeš tam? (Budeš tam? Stále budu čekat)
Můžu tě stále milovat? (Stále na tebe počkám, zlato, oh, ne-ne, ne, můžu tě stále milovat?)
Neměla bych jít příliš ustáleně (Ne, ne, ooh)
Jen chci vědět, je láska naprosto smetená ze stolu, zlato?
[The Weeknd]
I swear, I swear
I will wait for you, whenever you need
Ooh, ooh
Přísahám, přísahám
Počkám na tebe, kdykoli potřebuješ
Ooh, ooh

Text přidal 3r1ks

Video přidal 3r1ks

Překlad přidala Locika31

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Positions

Reklama

Ariana Grande texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.