Playlisty Kecárna
Reklama

Love Language - text, překlad

playlist Playlist
Ooh, I know you're probably thinkin' what's the use
I promise it's the little things that you do
That make me wanna give it all to you
You know I do, baby
Ooh, vím, že si asi říkáš, k čemu to je
Přísahám, že jsou to ty maličkosti, které děláš
Díky kterým ti to chci dát všechno
Víš, že chci, zlato
You soothe me
You hold it down with every word you speak, oh babe
Baby
Been a minute since I had something so sweet
Uklidňuješ mě
Držíš to zkrátka s každým slovem, co vyslovíš, oh zlato
Zlato
Byla to chvíle, co jsem neměla něco tak sladkého
If you're gonna keep speaking my love language
You can talk your shit all night
You the medication when I'm feeling anxious
That's the kind of shit I like
Teach me how to love you
I'm not learning what ain't right
I want you to keep speaking my love language
Baby, talk your shit all night
Jestli budeš nadále mluvit mým jazykem lásky
Můžeš mluvit o svých sračkách celou noc
Jsi ta medicína, když se cítím úzkostlivě
To je ten druh sraček, co mám ráda
Nauč mě, jak tě milovat
Neučím se, co není správné
Chci ať nadále mluvíš mým jazykem lásky
Zlato, říkej své sračky celou noc
Why would I double back or do the same thing twice?
Or question something that I can't deny?
Left my baggagе at the door, I'll claim you're mine
All minе
Proč bych se měla vracet nebo dělat tu stejnou věc dvakrát?
Nebo zpochybňovat něco, co nemůžu popřít?
Nechala jsem zavazadla u dveří, budu tvrdit, že jsi můj
Celý můj
You soothe me
You hold it down with every word you speak, oh babe
Baby
It's been a minute since I had something so sweet
Mmm, oh hey
Uklidňuješ mě
Držíš to zkrátka s každým slovem, co vyslovíš, oh zlato
Zlato
Byla to chvíle, co jsem neměla něco tak sladkého
Mmm, oh hey
If you're gonna keep speaking my love language
You can talk your shit all night
You the medication when I'm feeling anxious
That's the kind of shit I like
Teach me how to love you
I'm not learning what ain't right
I want you to keep speaking my love language
Baby, talk your shit all night
Jestli budeš nadále mluvit mým jazykem lásky
Můžeš mluvit o svých sračkách celou noc
Jsi ta medicína, když se cítím úzkostlivě
To je ten druh sraček, co mám ráda
Nauč mě, jak tě milovat
Neučím se, co není správné
Chci ať nadále mluvíš mým jazykem lásky
Zlato, říkej své sračky celou noc
Baby, pardon my French, but could you speak in tongues?
Never lost in translation 'cause you know what I want, boy
Treat it just like Givenchy (Givenchy), it's expensive to taste
Ain't no need to remind ya, it's AG in your face
Zlato, omluv mou francouzštinu, ale mohl bys mluvit v jazycích?
Nikdy se neztratíme v překladu, protože ty víš, co chci, chlapče
Zacházej se mnou jako s Givenchy (GIvenchy), jeho chuť je drahá
Není třeba ti připomínat, tvůj obličej mluví za vše
If you're gonna keep speaking my love language
You can talk your shit all night
You the medication when I'm feeling anxious
That's the kind of shit I like
Teach me how to love you
I'm not learning what ain't right
I want you to keep speaking my love language
Baby, talk your shit all night
Jestli budeš nadále mluvit mým jazykem lásky
Můžeš mluvit o svých sračkách celou noc
Jsi ta medicína, když se cítím úzkostlivě
To je ten druh sraček, co mám ráda
Nauč mě, jak tě milovat
Neučím se, co není správné
Chci ať nadále mluvíš mým jazykem lásky
Zlato, říkej své sračky celou noc
Head over my shoes like woah
Know you like an inside joke
Running 'cause you're just my speed
'Less you want it in slo-mo (In slo-mo)
I'm not what you had before ('Fore)
Your ex-girlfriend don't want no smoke (Smoke)
I ain't tryna sign no lease
I'm just gon' make you my home
Hlava přes mé boty jako woah
Vím, že máš rád inside joke
Bežím, protože jsi přesně moje rychlost
Jedině, že bys to chtěl ve zpomaleném záběru (ve zpomaleném záběru)
Nejsem to, co jsi měl předtím (Předtím)
Tvoje ex-přítelkyně nechce žádný kouř (Kouř)
Nesnažím se podepsat žádnou nájemní smlouvu
Jenom z tebe udělám svůj domov

Text přidal 3r1ks

Video přidal 3r1ks

Překlad přidala Locika31

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Positions

Reklama

Ariana Grande texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.