Playlisty Kecárna
Reklama

Born for Battle (Black Dog of Brocéliande) - text, překlad

playlist Playlist
You were just a child when the flame began to burn
You could not run you could not hide
No one told you there was so much more to learn
Just would not stop before you tried
Byl jsi pouze dítě, když plamen začal hořet
Nemohl jsi utéct, nemohl jsi se skrýt
Nikdo ti neřekl, že je tolik co se musíš naučit
Jen by tě nezastavili než by jsi to zkusil
You hear the calling
Inside you knew
Slyšíš volání
Uvnitř jsi věděl
Born for battle
I heard the calling
Hated and scorned
My sword was the warning
I`ll defend when you call for
Narozen pro bitvu
Slyšel jsem volání
Nenáviděný a opovrhovaný
Můj meč byl varováním
Ubráním se když zavoláš
The king has justified the cruelty and pain
A crown and glory
To revel in
Short in stature but a savior to the land
Just let them burn and let me win
Král ospravedlnil krutost a bolest
Koruna a sláva
Ve které hýří
Malý postavou, ale spasitel země
Jen je nechej hořet a nechej mě vyhrát
I heard the calling
Inside I knew
Slyšíš volání
Uvnitř jsi věděl
Born for battle
I heard the calling
Hated and scorned
My sword was the warning
I`ll defend to the end
Narozen pro bitvu
Slyšel jsem volání
Nenáviděný a opovrhovaný
Můj meč byl varováním
Ubráním se do konce
I´m the underdog
Never bark before I bite
Peace a word I never learned
In war my victories mean strife and loss of lives
Never cared if I´d return
Born for battle
Jsem smolař
Nikdy neštěkám dříve než kousnu
Mír je slovo, které jsem se nikdy nenaučil
Ve válce má vítězství znamenají spory a ztrátu životů
Nikdy jsem se nestaral jestli se vrátím
Narozen pro bitvu
My need was created at birth
For glory and blood I was born - burn
Má potřeba byla stvořena při narození
Za slávu a krev jsem se narodil - hořím
Never cared if I`d return Nikdy jsem se nestaral jestli se vrátím
Born for battle
I heard the calling
I`ll defend when you call for battle
My sword was the warning
I was born for battle
Narozen pro bitvu
Slyšel jsem volání
Nenáviděný a opovrhovaný
Můj meč byl varováním
Narodil jsem se pro bitvu

Text přidal Highlander

Video přidal IneM

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sword Songs

Reklama

Grand Magus texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.