Playlisty Kecárna
Reklama

Warlords of Doom - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Join me...
I'm listening to these horrifying whispers in the wind
Voices’ saying to beware, war is closing in
Soon it says it will break thru with cravings too abstruse
Death will come in its path, it comes for me and you
Přidej se ke mně...
Naslouchám těm děsivým šepotům ve větru
Hlasy říkají, ať se máme na pozoru, válka se blíží
Brzy, říkají, to vypukne s tužbami příliš nejasnými
Smrt tomu přijde do cesty, přichází si pro mě a tebe
I raise my fist to justify, relentlessly I stay
To fight this war with dignity till nothing's left to gain
With all my trust and all my faith, now I urge to you
Walk with me to hell and back, thru this stream of woe
Pozvednu svou pěst, abych ospravedlnil, neúnavně budu stát
Abych bojoval v této válce s důstojností, dokud bude co získat
Vší svou důvěrou a vší svou vírou tě teď nabádám
Pojď se mnou do pekla a zpět, skrz tento proud zármutku
Enlighten evilness, the black sun rises
We're trapped by the hands of the warlords of doom
Cold blood flow thru our veins
As we walk thru the fire to fight
The warlords of doom
Osvícené zlo, temné slunce stoupá
Jsme uvězněni rukami těch válečníků zkázy
Chladná krev koluje našimi žilami
Když procházíme tím ohněm bojovat
S válečníky zkázy
Warlords from the underground now ascends the stairs
From the darkness to our world, we huddle in despair
Squealing secret rites of doom, we don't stand a chance
We've just been invited, to the devils dance
Válečníci z podzemí nyní stoupají po těch schodech
Z temnoty do našeho světa, choulíme se v zoufalství
Ječí tajné rituály zkázy, nemáme šanci
Právě jsme byli pozváni k ďáblovu tanci
Enlighten evilness, the black sun rises
We're trapped by the hands of the warlords of doom
Cold blood flow thru our veins
As we walk thru the fire to fight
The warlords of doom
Osvícené zlo, temné slunce stoupá
Jsme uvězněni rukami těch válečníků zkázy
Chladná krev koluje našimi žilami
Když procházíme tím ohněm bojovat
S válečníky zkázy

Text přidal Highlander

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Following the Beast

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.