Playlisty Kecárna
Reklama

Hellbender - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Ascending from realm of doom,
in the beat to the devils choir
Patronizing all of you,
I'm the fruit of all your lies
I am the night, I am the dark,
that you always will fear
You're drowning in my hungering eyes,
in my soul from darker sphere
Stoupá z říše záhuby
V taktu ďábelského chóru
Povýšený nad vás všechny
Jsem plodem všech vašich lží
Jsem nocí, jsem temnotou,
Toho se vždy budete bát
Utápíte se v mých hladovějících očích
V mé duši z temné strany
Emptiness you'll find, I'm near
Ground will tremble fast as you hear
Children's scream is loud in pain
Darkness calling out, thru the Hellbender night
Prázdnota, kterou poznáš, znamená, že jsem blízko
Země se třese, jak jistě slyšíš
Dětský křik je hlasitý bolestí
Temnota vyzývá, skrze noc Hellbendera
I am back from the fire,
retribution is calling my name
In the darkness you'll hear,
a serenade of doom in the silence
Precognition a warning,
still I'm lost but my visions is clear
Echoes of evil surmounted,
thru the Hellbender night
Jsem zpět z toho ohně,
Odplata volá mé jméno
V temnotě uslyšíš
Serenádu zhouby v tom tichu
Předvídám varování,
Stále jsem ztracený, ale mé vize jsou jasné
Ozvěny zla převládají
Skrze noc Hellbendera
Beside the slain and tortured
who's crawling from my grave
Altered and disfigured creatures,
struggles to be saved
Thru the ruins of divine, I shall rise again
You can see the world is turning to your chagrin pain
Po boku zabíjení a mučení
Kdo se to plíží z mého hrobu?
Změněné a znetvořené bytosti
Zápasí, aby byla spaseny
V ruinách božského, já zase povstanu
Můžeš vidět, jak se svět otáčí ke tvé bolesti v zármutku
Emptiness you'll find, I'm near
Ground will tremble fast as you hear
Children's scream is loud in pain
Darkness calling out, thru the Hellbender night
Prázdnota, kterou poznáš, znamená, že jsem blízko
Země se třese, jak jistě slyšíš
Dětský křik je hlasitý bolestí
Temnota vyzývá, skrze noc Hellbendera
I am back from the fire,
retribution is calling my name
In the darkness you'll hear,
a serenade of doom in the silence
Precognition a warning,
still I'm lost but my visions is clear
Echoes of evil surmounted,
thru the Hellbender night
Jsem zpět z toho ohně,
Odplata volá mé jméno
V temnotě uslyšíš
Serenádu zhouby v tom tichu
Předvídám varování,
Stále jsem ztracený, ale mé vize jsou jasné
Ozvěny zla převládají
Skrze noc Hellbendera
Hellbender Hellbender Hellbender...... Hellbender Hellbender Hellbender......
I am back from the fire,
retribution is calling my name
In the darkness you'll hear,
a serenade of doom in the silence
Precognition a warning,
till I'm lost but my visions is clear
Echoes of evil surmounted,
thru the Hellbender night
Jsem zpět z toho ohně,
Odplata volá mé jméno
V temnotě uslyšíš
Serenádu zhouby v tom tichu
Předvídám varování,
Stále jsem ztracený, ale mé vize jsou jasné
Ozvěny zla převládají
Skrze noc Hellbendera

Text přidal Highlander

Text opravil Highlander

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Following the Beast

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.