Playlisty Kecárna
Reklama

Golden Dreams of Eldorado - text, překlad

playlist Playlist
They came 500 years ago
They stole the gold of Mexico
Killed the people one by one
Only talking with their guns
Brave men locked on iron chains
All young mothers sold as slaves
Babies crying through the night
Will they ever see a light
Přišli před pěti sty lety
ukradli zlato Mexika.
Zabili lidi jednoho po druhém
mluvili jen svými zbraněmi.
Stateční muži zamčeni v řetězech,
všechny mladé matky prodány do otroctví.
Děti pláčí do noci,
uvidí někdy světlo?
Golden dreams of Eldorado
All have drowned in seas of pain and blood
Golden dreams of Eldorado
May come true but only in your heart
Zlaté sny o Eldorádu,
vše utopeno v mořích bolesti a krve.
Zlaté sny o Eldorádu,
přijde pravda, ale jen v tvém srdci.
Reach out your hands and you´ll be free
Then we shall live in liberty
Oh, will mankind ever learn
Shall the whole world die and burn
Natáhni ruce a budeš volný
Potom musíme žít ve svobodě
Ó, poučí se někdy lidstvo?
Musí celý svět zemřít a být spálen
Golden dreams of Eldorado
All have drowned in seas of pain and blood
Golden dreams of Eldorado
May come true but only in your heart
Zlaté sny o Eldorádu,
vše utopeno v mořích bolesti a krve.
Zlaté sny o Eldorádu,
přijde pravda, ale jen v tvém srdci.
Within the memory of man
The search for happiness has never ended
But the gates of Eden will ever be closed
For those conquitadores who are only hungry
For power and might
Because the real Eldorado
Isn´t made out of diamonds and gold
It´s the immortal yearning
For peace, love and understanding
In the hearts of everyone
Ve vzpomínce muže,
hledání štěstí nikdy neskončí.
Ale brány Edenu budou vždy zavřeny,
pro ty konfistadory, kteří jsou jen hladoví,
po síle a moci.
Protože opravdové Eldorádo
není vytvořeno z diamantů a zlata.
Je to nesmrtelná touha
po míru, lásce a pochopení.
Je v srdcích všech.
Golden dreams of Eldorado
All have drowned in seas of pain and blood
Golden dreams of Eldorado
May come true but only in your heart
Zlaté sny o Eldorádu,
vše utopeno v mořích bolesti a krve.
Zlaté sny o Eldorádu,
přijde pravda, ale jen v tvém srdci.

Text přidala danulka

Videa přidali Laitte, nezbeda

Překlad přidala Wiera

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.