Playlisty Kecárna
Reklama

Salvation - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Say Judas came up from D.C.
He'd been down in Georgia for a while
He drove a 944
He bought with the soul
Of a blonde-headed kid
With a left-handed guitar
Now he's lookin' for me
Citizen C-O-P-E
Sign the dotted line please
For the fake 50's
Now Judas answer me
"Since I was the age to speak
Haven't you been listening?"
Salvation
Řekněme, že Judas přišel z D.C
Na chvíli byl v Georgii
Řídil 944
Koupil s duší
blonďatého dítěte
s levorukou kytarou.
Teď hledá mě
Občan se vyrovná
Podepište tečkovanou čáru
Pro falešné 50.
Teď mi Judas odpověděl
"Od doby co jsem byl ve věku, kdy mluvit.
Cožpak si mě neposlouchal?"
Spása
Salvation
Salvation
Salvation
I'm calling
Salvation
Spása
Spása
Spása
Já volám
Spásu
Well he came to town
Found the woman that I love
And he fucked her down
She told him where I live
Off of 9th in the alleyway
Where they say
They got the coke and the dope
Until you end up broken
"You should have let the smack get you" he said
"But now you've got to deal with me instead
I'm downstairs on the Motorola
You know I've got 3 golden bullets
And I'm shooting for your soul"
Salvation
Tak přišel do města
Našel ženu, kterou miluji
A ošukal jí.
Ona mu řekla kde žiju.
Mimo devátou ulici.
Kde se říká
Dostali koks a drogy
Dokud neskončíš zlomený
"Měl bys nechat ten herák ať tě dostane": Řekl.
"Ale namísto něj se teď musíš vypořádat se mnou."
Jsem dole na Motorole
Víš, že mám 3 zlatý kulky.
A střílím po tvojí duši.
Spása

Well I came down with my Martin blazin'
My voice
It was cutting him up
Now he's aiming
His first shot grazed my eye
I lost half of my sight
And my firstborn's life
The second shot grazed off my guitar moon
And it made my guitar kinda play out of tune
But I just kept playing
Like I had nothing to lose
He turned the third on himself
'Cause the bastard knew
Salvation I'm calling
Salvation

Tak jsem přišel dolů se svým Martinem planoucím
Můj hlas
ho řezal.
Nyní je on cílem.
Jeho první střela škrábla moje oko.
Ztratil jsem polovinu svého zraku.
A můj prvorozený život.
Druhá střela škrábla můj kytarový měsíc
A moje kytara zněla pěkně z noty.
Ale pokračoval jsem v hraní.
Jako bych neměl co ztratit.
Otočil tu třetí na sebe.
Protože ten bastard věděl.
Já volám spásu
Spásu

Put the gun down
Put the gun down
Put the gun down
Put the gun down
Polož tu zbraň
Polož tu zbraň
Polož tu zbraň
Polož tu zbraň

Text přidal AngelusCZ

Text opravil NightLightCZ

Video přidala NickieAnne

Překlad přidala JessYSixx

Překlad opravila JessYSixx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Cover Songs

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.