Kecárna Playlisty

Wolf Down The Earth - text, překlad

playlist Playlist
First of all you will eat all the bodies
No matter they pray for freedom they'll kill you
Forward you crush those going backward
The wolves are now your lords
Voracious flames upon the earth
Nejdříve ze všeho sníš všechny těla
I když se modlí za svobodu, zabijí tě
Kupředu, rozdrť ty jež jsou zaostalí
Vlci jsou teď tvými pány
Lačné plameny jsou za dveřmi
Second step you eat all the creation
Swallow the trees the lakes and all the valleys
Crush the moon, and drink the rivers flowing
Deep rolling ocean blow
Burning all that lives
Jako druhý krok sníš všechno stvoření
Zhltneš stromy, jezera a všechny údolí
Rozdrtíš měsíc a vypiješ tekoucí řeky
Rozfoukáš hluboké vlnící se oceány
Spálujíc všechno živé
They teach you how to conquer and rule the world
The towers that you built so strong, no man can touch
They tell you how to find and raise the fears
and let them grow inside of your heart they need no walls
Učí tě, jak dobývat a vládnout světu
Věže jež jsi vybudovat tak pevné obstojí proti každému
Řeknou ti jak najít a vzbudit strach
a nechat jej bujet uvnitř tvého srdce, nepotřebují žádné stěny
Is there a chance you face the void inside?
Winds of doom will blow your pride away
Dokážeš čelit nicotě uvnitř?
Větry zkázy odvanout tvoji hrdost
Behold the bright lights coming down on time
Before these altars black, made from your sacrifice
You take for granted what's been there for ages
Inside the womb the new blood gets ready to fight
Pohleď, právě včas se snáší jasná světla
před tyto černé oltáře, stvořené tvojí obětí
Bylo ti přidělono, co je tu po věky
Uvnitř dělohy se nová krev připravuje bojovat
The buildings of our fathers
crumbling in dark vibrations
Wolf down the one that made us all
No hope, you wolf down the earth
Budovy našich otců
se hroutí v temných otřesech
Sedni! vlku, před tím jež tě stvořil
Není naděje, sedni na zem

Text přidala Raduwa

Video přidal CrusaderPaja

Překlad přidal Haplo


The Way Of All Flesh

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.