Kecárna Playlisty

Toxic Garbage Island - text, překlad

playlist Playlist
Mysterious form, soul in the dark
under this heavy sealing concrete waves
Followed by servants, funeral cortege
this pale ghost is gathering his strength
Zvláštní uskupení, duše v temnotě
pod těmito těžkými pečetícími betonovými vlnami
Následován služebníky, pohřební průvod
tento bledý duch nabírá sílu
Ghost, pale, the procession is crawling Duch, bledý, procesí se plouží
Plastic form dead things it is now so clear
How could I fail to understand
Cities are burning the trees are dying
My heart awake but still
pain is killing me
Pain is killing me
Plast utvořil mrtvé věci, nyní je to tak jasné
Jak jsem se mohl mílit
Města hoří, stromy umírají
Mé srdce probuzené ale nehybné
bolest mě ubíjí
Bolest mě ubíjí
Take this pestilent destruction out of my way
The great pacific garbage patch is exhausting
And the world is sliding away
in a vortex of floating refuse
With the sacred one you have lost
Odkliďte toto plevelné ničení z cesty
Tento obrovský tichomořský cucek zamořuje
A svět zvolna upadá
do víru plouvocího odmítnutí
S tím posvátným, co jste ztratili
Plastic bag in the sea
Plastic bag in the sea
Plastic bag in the sea
Plastic bag in the sea
Plastové sáčky v moři
Plastové sáčky v moři
Plastové sáčky v moři
Plastové sáčky v moři

Text přidala Raduwa

Text opravil T01737

Video přidal TheKub4s

Překlad přidal Haplo


The Way Of All Flesh

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.