Kecárna Playlisty

The Way Of All Flesh - text, překlad

playlist Playlist
Anything that has a shape will crumble away, disappear
We belong to the circle life of all creation
We crawl and deny ourselves, refuse this evidence
that we project our greatest fears on death and forget our power
I want to live my life in close touch with the sacred
Pacify the disturbances of the mind
I face my own death
Cokoliv co má tvar se rozpadne, zmizí
Patříme do kruhu života všeho stvořeného
Plazíme se a popíráme sami sebe, odmítáme důkazy
Že si promítáme náš největší strach ze smrti a zapomínáme na svou sílu
Chci žít svůj život v kontaktu s duchovnem
Čelím své vlastní smrti
Lower and lower is the pressure, I can feel the parts of me collapsing one into the other
Higher state of consciousness awaken, I can see the light of this next world
Leading my soul reborn
Tlak je slabší a slabší, můžu cítit jak se části mě hroutí do sebe
Vyšší stav vědomí probuzen, můžu vidět světlo dalšího světa
Vedoucí mou duši k znovuzrození
I find it hard to believe that this picture on the wall is everything
I do understand all the prayers, life is so sharp and hurts so bad
What does it mean to be dying, what if you take the guts and brain away
Is it this blood and heartbeat that you call life
Every effort to ignore it is unavailing we all have to die
Is it too late to dull the edges of the pain, I have to try
This is an other dimension
You can scatter ashes to the winds and even buried in the ground I'm still here
Shledávám těžkým uvěřit, že tenhle obrázek na zdi je vším
Rozumím všem modlitbám, život je nabroušený a bolí tak moc
Co to znamená umírat, co když odstraníš střeva a mozek
Je to krev a tlukot srdce čemu říkáš život
Všechna snaha ignorovat, že všichni musíme umřít je marná
Je moc pozdě otupit hrany bolesti, stejně to musím zkusit
Tohle je jiná dimenze
Můžeš rozprášit popel do větru i pohřbít do země, jsem stále tu
Do not be afraid you are dying
and the four great elements of your body are collapsing one into the other
It feels as if you are being crushed by mountains
The light of this world has faded completely
But the light of the next world have not yet appeared
Neboj se, umíráš
a čtyři velké části tvého těla se hroutí jedna do druhé
Je to pocit jako být rozdrcen horami
Světlo tohoto světa zmizelo úplně
Ale světlo dalšího světa se ještě neobjevilo
Your breath is now still, no warmth to your skin
Do not be afraid, there's no way that you can stay here
You are leaving this world
All lights are fading away now
Leave behind the loved ones and all you know
Do not be afraid and let yourself go
Tvůj dech utichnul, žádné teplo na tvé kůži
Neboj se, není tu možnost, že bys tu zůstal
Opouštíš tento svět
Všechny světla pohasínají
Nech za sebou ty co miluješ a vše co znáš
Neboj se a dovol svému já jít

Text přidala Raduwa

Videa přidali Haplo, hoyas

Překlad přidal Roky


The Way Of All Flesh

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.