Kecárna Playlisty

The Art Of Dying - text, překlad

playlist Playlist
Breathing slowly, mechanical heartbeat
losing contact with the living
Almighty TV plugged, hybrid empty brain
don't see anything real in the game
The tension is building constantly
No reason just a reflex I have, driven by clockwork
I try to keep an eye open
And I realize I haven't closed my eyes in a long time
Dýchám pomalu, srdce buší mechanicky
Ztrácím kontakt s živými
Všemocná televize zapojena, hybridní prázdný mozek
Nevidím nic reálného ve hře
Napětí se stále zvětšuje
Žádný důvod pouze reflex který mám, řízený hodinami
Snažím se udržet oči otevřené
A uvědomuju si že jsem už dlouho oči nezavřel
Neglected emotions lead to catastrophic voyage on the other side
I have been given so much stress and lack of confidence
I've been given the gift of so small hope deep inside
I haven't closed my eyes in a long time, I am trying
Zanedbané emoce vedou ke katastrofální cestě na druhou stranu
Dostal jsem tolik stresu, a tak málo důvěry
Dostal jsem dárek malé naděje, hluboko uvnitř
Dlouho jsem oči nezavřel, snažím se
I cannot stomach these forms and colors anymore
but I'm here to continue, after all I have been through
I try to keep my eyes open, I am realizing
This life and death more precious than anything
Nadále už nemohu strávit tyto tvary a barvy
Ale jsem zde a pokračuju, po tom všem čím jsem si prošel
Snažím se udržet oči otevřené, uvědomuju si
Že tento život a smrt jsou cennější než cokoliv jiného
I won't bring no material in the after life
Take no possessions, I would rather travel light
I'm of this kind that kills all day
but I don't know yet how to die
Nepřinesu nic v posmrtným životě
Neberu si nic, cestoval bych nalehko
Já jsem ten druh který zabije celý den
Ale ještě nevím jak zemřít
Art of dying, is the way to let all go
Within I practice in the secret of my soul
My shape in the reflector
has now for ever, a life on it's own
Umění umírání, je cestou kterou to nechám všechno být
S praxí v tajemství mé duše
Můj tvar v reflektoru
Je nyní navěky, život sám o sobě

Text přidala Raduwa

Video přidal TheKub4s

Překlad přidal TheKub4s

Překlad opravil PhoeniCZ


The Way Of All Flesh

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.