Kecárna Playlisty

Remembrance - text, překlad

playlist Playlist
I feel I come from better conditions
Buried deep in my mind I forgot
Awake my soul
I want to find and drink this light
Cítím že jsem přišel z lepších podmínek
Pohřben hluboko v mé mysli jsem zapomněl
probudit svou duši
Chci najít a pít světlo
Images of the past
Other lives and other places
Always the same embraces
I return to where I've been
Obrazy minulosti
Jiné životy a jiná místa
Pokaždé to stejné objetí
Vrátil jsem se, kde jsem byl
I take inside a forward movement
Involved in desire of consciousness
Progress, understand
I want to find the keys of the past
Vykonávám uvnitř pohyb vpřed
Zahrnuji touhu vědomí
Pokrok, pochopení
Chci najít klíče minulosti
Remember the past present future
Memory is a force
So many things have happened
To me the hardest of all
Pamatuji minulost současnost budoucnost
Paměť je síla
Tolik věcí se stalo
Pro mě ty nejtěžší
But the gates would never again
Be opened to me unless
I could bid them open at my
Own will and command
Ale brány pro mě nikdy nebudou
znovu neotevřeny aniž
bych se pokusil je otevřít
vlastní vůlí a rozkazem
I feel I come from better conditions
(opened them at my own will and command)
Buried deep in my mind I forgot
(opened them at my own will and command)
Always the same light, same embraces
(opened them at my own will and command)
I take inside a forward movement
Cítím že jsem přišel z lepších podmínek
(Otevřít je vlastní vůlí a rozkazem)
Pohřben hluboko v mé mysli jsem zapomněl
(Otevřít je vlastní vůlí a rozkazem)
probudit svou duši
(Otevřít je vlastní vůlí a rozkazem)
Chci najít a pít světlo

Text přidala Raduwa

Video přidala zdenasva

Překlad přidal Haplo


The Link

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.