Kecárna Playlisty

Oroborus - text, překlad

playlist Playlist
Serpent of light, movement of the soul
crawling stately along the spine
Mighty phoenix, from the ashes arises
Firebird cycle, life, regenerate the cell
Had světla, pohnutí duše
plazí se vznešeně kolem páteře
Mocný fénix, z popela povstává
Cyklus ohnivého ptáka, život, regeneruje buňku
Life burns fierce, reduced to ashes
Resurrection from the flame, ageless process
Quest for absolution, out of bounds introspect
Self-consuming womb, ever-present, meet no end
Život krutě pálí, zmenšený na popel
Znovuzrozen z plamene, nadčasový průběh
Úkol k rozhřešení, mimo hranice sebepozorování
Sebepohlcující lůno, všudypřítomné, nenachází konce
It seems like I always knew this
since I'm a child I can feel it
My inner light everlasting
revolving within in a circle
Vypadá to jak kdybych to vždycky věděl
od dětských dob to mohu cítit
Mé vnitřní světlo svítí věčně
obíhá uvnitř kruhu
Extended wings I'm flying
over the valleys and planes
The curve of space I'm leaving
death is just an illusion
Roztahuju křídla a letím
přes údolí a pláně
Opouštím křivky vesmíru
smrt je jen iluze
Oroborus symbol of eternal life
dig a tunnel for light, through ignorant walls
I'm counting the days but I'm dying
Grow up with impatience I'm falling down
Uroboros, symbol věčného života
vykopej tunel skrze světlo, skrze stěny nevědomí
Počítám dny ale umírám
Vyrostl jsem s netrpělivostí a padám dolů
On the peaks of radiant mountains
this truth is growing before before me
My attention fixed on this silence
Rediscover life while I'm breathing
Na vrcholcích zářivých hor
tahle pravda přede mnou roste
Má pozornost je zaměřená na ticho
Znovuobjevit život dokud dýchám
Designing the shape of material
Frozen icon distant reminder
Mankind has forgotten the gateways
By the mouth of the serpent regenerate
Zamýšlím tvar materiálu
Zamrzlý idol je vzdálenou připomínkou
Lidstvo zapomnělo vstupní bránu
Skrze ústa hada se znovunarodit

Text přidala Raduwa

Text opravil T01737

Video přidal TheKub4s

Překlad přidal Roky


The Way Of All Flesh

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.