Kecárna Playlisty

Global Warming - text, překlad

playlist Playlist
Four hundred thousand years ago
They came from outer space
And gave us life here
And we are taking everything for granted
I don't think we should do this now
And when I see the smoke around
I feel like I'm not
From humankind down there
I feel like glaciers are my eyes
And mountains are my head
My heart is ocean
And I feel all alone
Because everybody's wrong
I feel the living
What is this thing that we call hate
And that's inside of me
Get out of here!
Před čtyřmi tisíci lety
přišli z vesmíru
a dali nám život
A my považujeme vše za samozřejmé
Nemyslím si, že bychom měli tak smýšlet doteď
A když vidím ten kouř kolem,
cítím, jako bych nepatřil
k lidské rase tam dole
Cítím, jakoby ledovce byly mé oči
a skály má hlava
Mé srdce je oceán
A připadám si úplně sám,
protože všichni se mýlí
Cítím to bytí
Co je ta věc, kterou nazýváme nenávist
a která je uvnitř mne
Zmiz odtamtud!
A world is down
And none can rebuild it
Disabled lands are evolving
My eyes are shut, a vision is dying
My head explodes
And I fall in disgrace
Svět padl
a nikdo ho znovu nepostaví
Zasažené země se vyvíjejí
Oči mám zavřené, pohled zmírá
Hlava mi vybuchuje
a upadá v nemilost
I hold my inner child within
And tell him not to cry
"don't fear the living"
One day you will stand as a king
And now fear can erase
This light below us
Each one of us is now engaged
This secret we all have
This truth is growing
And as a warrior I have to fight
I can already feel
The love I'll discover
Držím své vnitřní dítě v sobě
a domlouvám mu, aby neplakalo
"neboj se žití"
Jednoho dne povstaneš jako král
A teď strach může smazat
tohle světlo pod námi
Každý z nás je teď zasnouben
Toto tajemství všichni máme
Tato pravda vzkvétá
A jako bojovník se musím rvát
Už mohu cítit
tu lásku, kterou jsem objevil
I had this dream, our planet surviving
The guiding stars always growing
And all the worlds
The fates all the countries
They're all rebuilding at the same time
I never fell and always believed in
We could evolve and get older
Open your eyes and let all this flow
Now see a new hope is growing inside
Měl jsem tento sen, že naše planeta přežije
Provázející hvězdy stále rostou
A všechny světy
Osudy všech států
vše v jeden okamžik přestaví
Já nikdy neupadl a vždycky jsem věřil
že se můžeme vyvinout a zestárnout
Otevři své oči a nech to všechno plynout
Teď zři, nová naděje roste uvnitř
We will see our children growing Uvidíme své potomky vyrůstat (13x)

Text přidala Raduwa

Video přidal Haplo

Překlad přidal Paulicz


From Mars To Sirius

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.