Kecárna Playlisty

From The Sky - text, překlad

playlist Playlist
At the very first sound
There was just light
And then, a storm
Of time and space
Just came and struck
Created our time
In water life
We understand
It just only began
Forced to look to the sky
And wonder why
We cannot face the fact that
We're all scared now
Of mysteries of life
There is a mask that soon will fall
Before the strong embrace
Of love and might
Of light in the dark
I go for the quest
I have to give myself the answer
Enter now this place in the wild
I can see the glade
My feeling now is growing bigger
From the sky
Jako první zaznělo
Pouze světlo
A poté bouře
Času a vesmíru
Prostě přišla a udeřila
Vytvořila náš čas
Ve vodách života
Rozumíme
Že to pouze začalo
Musím se podívat do nebes
A divit se proč
Nemůže čelit faktu že
Jsme všichni zastrašeni
Ze záhad života
Je tu maska, která brzy upadne
Před silným objetím
Lásky a síly
Světla a tmy
Jdu hledat
Musím si odpovědět
Vstupuji do této divočiny
Vidím mýtinu
Mé pocity se zvětšují
Z nebes!!
I do feel like no one can save me
I am so alone and yet I cried
I called for help, forsaken
But now I know
The only way is to
Understand the living
Obey the rule of light
And face the fear
Inside out!
Cítím se jakoby mě nikdo nemohl zachránit
Jsem tak osamělý a přes to jsem plakal
Zavolal jsem o pomoc, zapomenutý
Ale nyní vím
Že jediná vesta je
Porozumět bytí
Řídit se pravidlem světla
A čelit strachu
Naruby!
Lost, I found there a stone
Erected in line
With one of the brightest stars
Of all the night sky vault
And I took my time
Took off the moss
Washed away the dust
And gave a new lease of life
Its' mystical force
I grab it now
And praise this lord
Of earth and stone
Make passage for souls awaken
So it returns
To where it's always been
With the gods
Now coming, I feel the love
It comes from on high
Ztracen, našel jsem kámen
Vztyčený do linie
S jednou z nejzářivějších hvězd
Všech trezorů noční oblohy
Vzal jsem si svůj čas
A odnesl ho z bažin
Opláchl od prachu
A daroval nový pronajatý život
Je to mystická síla
Nyní jí mám
A chválím pána
Země a kamene
Dělám průchod pro probuzené duše
Tak to vrátí
Tam kde to vždycky bylo
S bohy
Nyní to přichází, cítím lásku
Přichází to z vysoka
I know the words
But now I fell it inside
It grows, it's there
And all it comes from the sky
Znám slova
Ale nyní je cítím uvnitř
Rostou, je to tady
A vše to přichází... Z nebes!!

Text přidala Raduwa

Video přidal Haplo

Překlad přidal TheKub4s

Překlad opravil Haplo


From Mars To Sirius

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.