Kecárna Playlisty

Death Of Me - text, překlad

playlist Playlist
A giant bright eagle has come
On me and taken away my universe
I find myself in trouble now
I put my soul in irresponsible hands
Přiletěl obrovský zářivý orel
Ke mně a odnesl pryč můj vesmír
Teď jsem se ocitl v potížích
Vložil jsem svou duši do nezodpovědných rukou
Exhausted I no longer try to reveal myself
And I no longer want to free my soul
But I must not forget all what I did for us
This way I feel myself irreplaceable
Jsem vyčerpaný, již nikdy více se nebudu zkoušet odhalit
A již nikdy více nebudu chtít osvobodit svou duši
Ale nesmím zapomenout na vše, co jsem pro nás vykonal
Cítím se tímto způsobem nenahraditelný
You had finally come to death
And you will never come to life again
Burn ego's black reality
Bring on the light I want to see your face
Nakonec jsi dorazil ke smrti
A již nikdy znovu neobživneš
Černá realita spáleného ega
Vystup na světlo, chci spatřit tvou tvář
I feel the end is near for me my world goodbye
People of the dead, I join you
In this confusion I don't even recall my name
There is something inside I want to reveal
Cítím, že se blíží můj konec, sbohem můj světe
Mrtví lidé, následuji vás
V tomto zmatku si již nikdy nebudu znovu připomínat své jméno
Uvnitř je něco, co chci odhalit
I feel like I'm a part of this
And this a part of me
I know one must have confidence
I will overcome
Cítím, jako bych byl jeho součástí
A ono bylo součástí mne
Vím, že někdo musí mít důvěru
Zvítězím
From now on I'm "this", and not "me"
I feel like I'm rising from the dead
From up here I see my inner world is dying
I'll overcome my pain
Počínaje tímto okamžikem jsem "ono" a ne "já"
Cítím, jako bych vyvstával ze smrti
Odsud shora sleduji, jak zmírá můj vnitřní svět
Zvítězím nad svou bolestí

Text přidala Raduwa

Video přidal atblatex

Překlad přidala Raduwa


The Link

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.