Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

And lo, led by the valiant hero Angus McFife XIII
The forces of justice assembled their armies in the skies above Mars
In preparation for the epic battle against the demon horde
But on planet Earth, a far more sinister machination was afoot
In the dwarven caverns beneath the mighty citadel of Dundee
The evil wizard Zargothrax began to recite the dread incantation
Which would unlock the Chaos Portal to the galactic nexus
As foretold in the dark prophecy of Anstruther countless centuries ago
As he placed the goblin king's crystal key into the altar before him
Ancient runes began to glow on the surface of the portal
Soon the gateway would open and the elder god Korviliath
Of the eighteenth hell dimension would be unleashed onto the galaxy
The countdown to universal annihilation had begun

Warriors of planet Earth, hear my raging cry
For mighty Dundee, the demons will die

Yes, battle cruisers
To space we'll go
Discover new worlds
And conquer galaxies

Across the skies of Mars, the demon wars begin
Trust in your sword, this battle we'll win
The space knights of Crail are first to the fight
Clashing with lasers and power of might

Fly high through apocalypse skies
Fight for the world we must save
Like tears of a unicorn lost in the rain
Chaos will triumph this day
Apocalypse 1992

At the speed of light the dwarven king arrives
With crystal laser battleaxe into the fight he rides

Pathetic dwarves
You are no match for my demon hordes
Let battle commence

It's the rage, the cosmic rage
The cosmic rage of astral dwarves from Aberdeen
From their mines they will arise and fight
The rage of the dwarves is tonight

It's the rage, the cosmic rage
The cosmic rage of astral dwarves from Aberdeen
From their mines they will arise and fight
The rage of the dwarves is tonight

My ancestral demon army
Will ride a cosmic sphere
And liberate the multiverse
From slavery and fear
With the power of the crystal
From an ancient galaxy
The force of evil will prevail
It is my destiny

Fly high through apocalypse skies
Fight for the world we must save
Like tears of a unicorn lost in the rain
Chaos will triumph this day

Fly high through apocalypse skies
Fight for the world we must save
Like tears of a unicorn lost in the rain
Chaos will triumph this day
Apocalypse 1992

From the caves beneath Dundee
Ancient hermit arrives
A messenger to the war in the stars
Korviliath is nigh

Deep inside the Hootsman there lies a secret heart
Barbarian is a cyborg powered by a neutron star
For centuries immortal he will quest in time and space
But now he must make sacrifice to save the human race

The only way to save the galaxy
Is to destroy planet Earth and Aberdeen

Faster than a laser bullet
Hootsman flies to Fife
He detonates his neutron
Destroys all human life

Fly high through apocalypse skies
Fight for the world we must save
Like tears of a unicorn lost in the rain
Chaos will triumph this day

Fly high through apocalypse skies
Fight for the world we must save
Like tears of a unicorn lost in the rain
Chaos will triumph this day
Apocalypse


With a thunderous implosion the Earth was vaporised
Tearing a dimensional rift in the heavens
Using his last chance of power
Zargothrax plunged through the space portal
Vanishing into another reality
And so Angus McFife XIII followed him into the wormhole
For the eternal glory of Dundee

Sanctus!
Dominus!

Text přidal Geralt

Text opravil Geralt

Videa přidali MAHA4444, Efai, CraigCool99

A hle, vedeni chrabrým hrdinou Angusem McFife XIII
Síly spravedlnosti shromáždily své armády v obloze nad Marsem
V přípravě na epickou bitvu proti démonické hordě
Ale na planetě Zemi, se mnohem zlověstnější intriky daly do pohybu
V trpasličích jeskyních pod mocnou pevností města Dundee
Zlý čaroděj Zargothrax započal recitovat hrůzné zaklínadlo
Které může odemknout portál chaosu do galaktické dimenze
Jak bylo předpovězeno v temném proroctví v Anstrutheru před nesčetnými staletími
Když položil křišťálový klíč sktřetího krále na oltář před sebou
Pradávné runy začaly zářit na povrchu portálu
Brzy se brána otevře a prastarý bůh Korviliath
Z osmnácté pekelné dimenze bude vypuštěn do galaxie
Odpočet ke kompletnímu zničení právě započal

Válečníci planety Země, slyšte můj zuřivý výkřik
Za mocné Dundee, démoni zemřou

Ano, bojové křižníky
Do vesmítu půjdeme
Objevit nové světy
A dobývat galaxie

Napříč oblohou Marsu, válka s démoy začala
Věř svému meči, tuto bitvu vyhrajeme
Vesmírní rytíři Crailu jsou v boji první
Střetávají se s lasery a mocí sily

Leť vysoko skrz oblohu apokalypsy
Bojuj za svět co musíme zachránit
Jako slzy jednorožce ztracené v dešti
Chaos tento den zvítězí
Apokalypsa 1992

Světelnou rychlostí trpasličí král dorazí
S křišťálovou laserovou bojovou sekerou jede do boje

Žalostní trpaslíci
Nejste žádným zápasem pro mé hordy démonů
Nechť bitva započne

Je to hněv, kosmický hněv
Kosmický hněv hvězdných trpaslíků z Aberdeenu
Z jejich dolů povstanou a bojují
Hněv trpaslíků je dnes

Je to hněv, kosmický hněv
Kosmický hněv hvězdných trpaslíků z Aberdeenu
Z jejich dolů povstanou a bojují
Hněv trpaslíků je dnes

Má zděděná armána démonů
Pojede kosmickou sférou
A osvobodí mnohovesmír
Z otroctví a strachu
S mocí krystalu
Z prastaré galaxie
Síla zla bude převládat
To je mým osudem

Leť vysoko skrz oblohu apokalypsy
Bojuj za svět co musíme zachránit
Jako slzy jednorožce ztracené v dešti
Chaos tento den zvítězí

Leť vysoko skrz oblohu apokalypsy
Bojuj za svět co musíme zachránit
Jako slzy jednorožce ztracené v dešti
Chaos tento den zvítězí
Apokalypsa 1992

Z jeskyní pod Duddee
Pradávný poustevník přichází
Posel k válce ve hvězdách
Korviliath je blízko

Hluboko uvitř Hootsmana leží tajné srdce
Barbar je kyborg poháněný neutronovou hvězdou
Po staletí nesmrtelný bude pátrat v čase a prostoru
Ale teď musí učinit oběť aby zachránil lidskou rasu

Jediný způsob jak zachránit galaxii
Je zničit planetu Zemi a Aberdeen

Rychlejší než laserová kulka
Hootsman letí do Fife
Odpálil svůj neutron
Zničil všechen lidský život

Leť vysoko skrz oblohu apokalypsy
Bojuj za svět co musíme zachránit
Jako slzy jednorožce ztracené v dešti
Chaos tento den zvítězí

Leť vysoko skrz oblohu apokalypsy
Bojuj za svět co musíme zachránit
Jako slzy jednorožce ztracené v dešti
Chaos tento den zvítězí
Apokalypsa

S tisícovkou implozí se Země vypařila
Rozervala dimenzionální trhlinu v nebi
Používaje svou poslední šanci moci
Zargothrax se vrhl skrz vesmírný portál
Zmizel do jiné reality
A tak Agnus McFife XIII následoval jej do červí díry
Za nekonečnu slávu Dundee

Svatý!
Pán!

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.