Playlisty Akce
Reklama

It's Just A Lie - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I can see the drops,
They're falling down
I feel the same
I‘m so far away
I can't sleep at night
I see your face
Wishing I'd not
Here with my sweaty forehead
I'd like to see the end
Vidím ty kapky,
padají dolů
Cítím se stejně
Jsem tak daleko
Nemůžu v noci spát
Vidím tvůj obličej
Přeji si, abych neviděl
Tady s mým zpoceným čelem
Bych rád viděl konec
It's just another lie
Tell me the story (The story, the story)
I think I deserve more than just a sorry (Hey,hey)
I had a faith in words,
I've made a wrong choice (So wrong choice)
Tell me what's happening
I'm a sacrifice
And I know it's just a lie
Je to jen další lež
Řekni mi ten příběh (Ten příběh, ten příběh)
Myslím si, že si zasloužím víc než jen promiň (Hey, hey)
Měl jsem víru ve slova,
Špatně si vybírám (Tak špatná volba)
Řekni mi, co se děje
Jsem oběť
A vím, že je to jen lež
My pain just makes you stronger
But I'm not a slave
I gotta be so brave
It's bad but it's not over
You scare me in my dreams, why?
These days are gonna be numbered
Who the fuck you think you are
Moje bolest tě jen posílí
Ale nejsem otrok
Musím být statečný
Je to špatné, ale není to konec
Strašíš mě v mých snech, proč?
Tyto dny budou zúčtovány
Kdo si sakra myslíš, že jsi
It's just another lie
Tell me the story (The story, the story)
I think I deserve more than just a sorry (Hey,hey)
I had a faith in words,
I've made a wrong choice (So wrong choice)
Tell me what's happening
I'm a sacrifice
And I know it's just a lie
Je to jen další lež
Řekni mi ten příběh (Ten příběh, ten příběh)
Myslím si, že si zasloužím víc než jen promiň (Hey, hey)
Měl jsem víru ve slova,
Špatně si vybírám (Tak špatná volba)
Řekni mi, co se děje
Jsem oběť
A vím, že je to jen lež
For me is fucking hard to stay
I always trip but I'm okay
I swear, I swear,
I'm gonna find a better way
Pro mě je sakra těžké zůstat
Vždycky klopýtám, ale jsem v pohodě
Přísahám, přísahám,
Že najdu lepší způsob
For me is fucking hard to stay
I always trip but I'm okay
I swear, I swear,
I'm gonna find a better way
Pro mě je sakra těžké zůstat
Vždycky klopýtám, ale jsem v pohodě
Přísahám, přísahám,
Že najdu lepší způsob
For me is fucking hard to stay
I always trip but I'm okay
I swear, I swear,
I'm gonna find a better way
Pro mě je sakra těžké zůstat
Vždycky klopýtám, ale jsem v pohodě
Přísahám, přísahám,
Že najdu lepší způsob
For me is fucking hard to stay
I always trip but I'm okay
I swear, I swear,
I'm gonna find a better way
Pro mě je sakra těžké zůstat
Vždycky klopýtám, ale jsem v pohodě
Přísahám, přísahám,
Že najdu lepší způsob
For me is fucking hard to stay
I always trip but I'm okay
I swear, I swear,
I'm gonna find a better way
Pro mě je sakra těžké zůstat
Vždycky klopýtám, ale jsem v pohodě
Přísahám, přísahám,
Že najdu lepší způsob
For me is fucking hard to stay
I always trip but I'm okay
I swear, I swear,
I'm gonna find a better way
Pro mě je sakra těžké zůstat
Vždycky klopýtám, ale jsem v pohodě
Přísahám, přísahám,
Že najdu lepší způsob
Find a better way
Find a better way
Najdu lepší způsob
Najdu lepší způsob

Text přidala Kejtuna

Video přidala Kejtuna

Překlad přidala Kejtuna

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sheep Facing The Wolfpack

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.