Playlisty Akce
Reklama

Hope (feat. Martin Čupka) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We've been given a chance to breathe
We've been given a place to live
But we misuse the chance to rule,
we dig one massive grave
Byla nám dána šance dýchat
Bylo nám dáno místo k žití
Ale zneužíváme šanci vládnout,
Kopeme si jeden velký hrob
Get up! Get up!
It's only in our hands! (It's only in our hands)
Get up! Get up!
This could be our last chance!
Vstávej! Vstávej!
Je to jen v našich rukou! (Je to jen v našich rukou)
Vstávej! Vstávej!
Tohle může být naše poslední šance!
Stand up! No one knows our chances!
We wanna hope! We wanna hope!
Stand up! If you know what hope is!
We wanna hope and we are it
Tonight! We fight!
We'll never give it up!
Tonight! We fight!
We'll never give it up!
Vystup! Nikdo nezná naše šance!
Chceme mít naději! Chceme mít naději!
Vystup! Pokud víš, co je naděje!
Chceme mít naději a jsme jí
Dnes v noci! Bojujeme!
Nikdy to nevzdáme!
Dnes v noci! Bojujeme!
Nikdy to nevzdáme!
Maybe it's time to grow up
and carry the burden now
one day we will pass it on
to our daughters and our sons
Možná je čas dospět
a nést teď to břemeno
jednoho dne to předáme
našim dcerám a našim synům
Get up! Get up!
It's only in our hands! (It's only in our hands)
Get up! Get up!
This could be our last chance!
Vstávej! Vstávej!
Je to jen v našich rukou! (Je to jen v našich rukou)
Vstávej! Vstávej!
Tohle může být naše poslední šance!
We're just killing time, time slowly kills us
Can you feel it now?
The shivers down my spine!
Jen zabíjíme čas, čas pomalu zabíjí nás
Už to cítíš?
To chvění po mojí páteři!
Stand up! No one knows our chances!
We wanna hope! We wanna hope!
Stand up! If you know what hope is!
We wanna hope and we are it
Tonight! We fight!
We'll never give it up!
Tonight! We fight!
We'll never give it up!
Vystup! Nikdo nezná naše šance!
Chceme mít naději! Chceme mít naději!
Vystup! Pokud víš, co je naděje!
Chceme mít naději a jsme jí
Dnes v noci! Bojujeme!
Nikdy to nevzdáme!
Dnes v noci! Bojujeme!
Nikdy to nevzdáme!
Scream this message from the bottom of your lungs
We have hope! We have hope!
One day we'll look into our children's eyes
And we will pass the message,
Pass the message of hope
Zakřič tuto zprávu ze dna svých plic
Máme naději! Máme naději!
Jednoho dne se podíváme do očí svých dětí
a předáme tu zprávu,
Předáme tu zprávu o naději
If there's a fate, it's already scripted
But we won't give it up
It's not too late,
And we can still beat it
It's only in our minds
Pokud existuje osud, už je dávno zapsán
Ale my to nevzdáme
Není příliš pozdě,
A stále to můžeme porazit
Je to jen v našich myslích
If there's a fate, it's already scripted
But we won't give it up
It's not too late,
And we can still beat it
It's only in our minds
Pokud existuje osud, už je dávno zapsán
Ale my to nevzdáme
Není příliš pozdě,
A stále to můžeme porazit
Je to jen v našich myslích
If there's a fate, it's already scripted
But we won't give it up
It's not too late,
And we can still beat it
It's only in our minds
Pokud existuje osud, už je dávno zapsán
Ale my to nevzdáme
Není příliš pozdě,
A stále to můžeme porazit
Je to jen v našich myslích
There's no violence we seek
(If there's a fate, it's already scripted)
No war we want
(But we won't give it up)
No war we want
(It's not too late, and we can still beat it)
No war we want
(It's only in our minds)
Neexistuje násilí, které hledáme
(Pokud existuje osud, už je dávno zapsán)
Žádná válka, kterou chceme
(Ale my to nevzdáme)
Žádná válka, kterou chceme
(Není příliš pozdě a stále to můžeme porazit)
Žádná válka, kterou chceme
(Je to jen v našich myslích)

Text přidala Kejtuna

Video přidala Kejtuna

Překlad přidala Kejtuna

Překlad opravila Kejtuna

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.