Playlisty Kecárna
Reklama

Dan You're Such An Asshole - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Dan: "Uh, this song is called, uh, 'Dan, You're Such An Asshole."]
[*The crowd laughter*]
[Dan: "Those are also the lyrics in the record, if you can- if you can figure it out {..?..}]
[*Crowd laughting again*]
[Dan: "Alright."]
[*Guitar starts play*]
[Dan: "Uh, tahle píseň se jmenuje, uh, 'Dan, You're Such An Asshole."]
[*Smích publika*]
[Dan: "To je taky součástí textu v nahrávce, abyste- abyste rozuměli {..?..}]
[*Publikum se opět směje*]
[Dan: "Dobře."]
[*Kytara začne hrát*]
I'm dead,
I'm dead in the ground,
I'm dead in the ground,
I'm dead in the ground, you know it all hanged.
'Cos I'm bound to overstay my welcome..
Jsem mrtvý,
ležím mrtvý na zemi,
ležím mrtvý na zemi,
ležím mrtvý na zemi, víš, všechno je na nic.
Protože jsem povinen k překročení doby, kdy jsem vítán..
Since then, I lost my head,
I lose my head,
I lose my head and I wonder if you want stay together.
I'm down in every kind of weather.
Od té doby jsem ztratil hlavu,
ztrácím hlavu,
ztrácím hlavu a zajímá mě, jestli nechceš, abychom zůstali spolu.
Jsem na dně za každého počasí.
My motto is- my motto is- my motto is...
Dan, you are such an asshole;
that I can barely sleep.
Dan, you are such an asshole;
that I can barely eat.
Moje motto je- moje motto je- moje motto je...
Dane, jsi vážně idiot;
jen těžce můžu spát.
Dane, jsi vážně idiot;
jen těžce můžu jíst.
And I'll build a time machine!
'Cos I'm gonna kill myself!
Literally!
[*Looks into the crowd with face saying "No"*]
[*Laughter*]
'Cos I don't take chances,
because I've seen this all before.
A postavím stroj času!
Protože se půjdu zabít!
Opravdu!
[*Podívá se do publika s výrazem říkajícím "Ne"*]
[*Smích*]
Protože nemám šance,
protože jsem tohle všechno už viděl dřív.
So don't ask me much 'cos I don't ask questions,
because I am not much for this questions, you know,
because I have done this all before!
Takže se mě moc neptej, protože já nepokládám otázky,
protože já na otázky moc nejsem, víš,
protože jsem tohle všechno už udělal dřív!
[*Guitar playing*] [*Kytara hraje*]
So what are you hiding?
What are you always writing?
'Cos I've read your diary,
where you choke about dying and...
and all I could think was:
Tak co skrýváš?
Co to vždycky píšeš?
Protože jsem četl tvůj deníček,
ve kterém vždy koktáš o umírání a...
a vše, co mě napadalo, bylo:
"Jesus Christ, what a dick!" "Panebože, takový blbec!"
'Cos I've read each line of it,
and I know you're a liar.
You're a clawless rough thinking piece of shit!
And isn't there always the way?
And isn't this always the case?
Protože jsem četl každý řádek,
a vím, že jsi lhář.
Jsi bezvýhradní tupě přemýšlející kus h*vna!
A není vždy nějaká cesta?
A není tohle vždycky ten případ?
You're not that great! (x9) Nejsi tak dobrý! (9x)
[*Guitar plays faster*] [*Kytara hraje rychleji*]
So what are you hiding?
What are you always writing?
Tak co skrýváš?
Co to vždycky píšeš?
You're not that great! Nejsi tak dobrý!
[*Yelling in bad language*]
YOU FUCKING SHUT UP
FUCKING SHUT UP
WHAT THE FUCK IS WRONG WITH ME FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCK
[*Křičení nadávek*]
DRŽ UŽ SAKRA HUBU
DRŽ HUBU
CO TO SE MNOU KRUCI JE?
K*RVAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
[*Only guitar slowly play*] [*Jen pomalé hraní kytary*]
Street by street,
block by block,
taking it all back.
The youth immersed in poison - turn the tide counterattack.
Violence against violence,
let the roundups begin,
a firestorm to purify the bane that society drowns in.
No (?), a declaration of total war.
The innocent's defense is the reason (?)
[*Repeating the last words*]
Ulicí za ulicí,
blokem za blokem,
beru to vše zpátky.
Mládí ponořené v jedu - zvrátit vlnu, protiútok.
Násilí proti násilí,
započněte zátah,
ohnivá bouře pro očištění prokletí, které potápí společnost.
Žádná (?), deklarace absolutní války.
Obrana nevinnosti je důvod (?)
[*Opakuje poslední slova*]

Text přidala DoubleBread

Text opravila DoubleBread

Video přidala DoubleBread

Překlad přidala DoubleBread

Překlad opravila DoubleBread

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.