Playlisty Kecárna
Reklama

Twin Flame - text, překlad

playlist Playlist
I always evaded the truth
Continued to lose
A piece of my mind at a time
Vždy jsem obcházel pravdu
Pokračoval ve ztrátě
Kus mé mysli v čase
They said I was in for the win
But It's not guaranteed when you kill to get in
I pray to the moon
Shes greater than I
Blood for blood
Yea,
Eye for an eye
Řekli, že nevyhraju
Ale není to garantováno, když zabíjíš pro dostání se dovnitř
Modlím se k měsíci
Je větší než já
Krev za krev
Yea
Oko za oko
If it's too insidious
then don't consider this something you should ever fuckin' try, no
Pokud je to moc zákeřné
Pak toto nepovažuji za něco, co bys měla někdy kurva zkusit, ne
Yea,
I know you know I know.
It's not gonna take my pain away
Yea,
Vím, že víš, že vím
Vezme to ode mě mou bolest
I know, I know, I know
But you're going to try it anyway
Vím, vím, vím
Ale i tak se to snažíš zkusit
Tonight when I can't sleep
The memories that haunt me
Your Spirit is present
My thoughts manifest it
Dneska večer když nemůžu spát
Vzpomínky mě straší
Tvůj duch je přítomen
Mé myšlenky ho projevují
They call it a séance
I call it what made us
Říkají tomu seance
Já tomu říkám, co z nás udělali
I summoned a lover
The Heat of a twin flame
Volal jsem milenku
Žár dvojitého plamenu
Something is telling me fight
Am hearing this right?
Cuz I'm hearing it every night
Něco mi říká, bojuj
Slyším to správně?
Protože to slyším každou noc
But I don't know where to begin
Cuz calling your name, they say it's a sin
This crucifix on my neck, is burning my chest
I know that I'm damned at best
Ale nevím, kde začít
Protože volá tvé jméno, říkají, že je to hřích
Ten krucifix na mém krku hoří na mé hrudi
Vím, že jsem zatracen pro nejlepší
Tonight when I can't sleep
The memories that haunt me
Your Spirit is present
My thoughts manifest it
Dneska večer když nemůžu spát
Vzpomínky mě straší
Tvůj duch je přítomen
Mé myšlenky ho projevují
They call it a séance
I call it what made us
Říkají tomu seance
Já tomu říkám, co z nás udělali
I summoned a lover
The Heat of a twin flame
Volal jsem milenku
Žár dvojitého plamenu
2 souls nearing the end of our earthly damnation
Transcend, never again.. our love is stronger, stronger
Dvě duše se blíží ke konci našeho pozemského zatracení
Přesvědčen, už nikdy znovu ...naše láska je silnější, silnější
We did it till the end
I'd live and die again
I do it all for you
My Juliet, it's true
I'll give you Romeo
Just to fuckin' prove!
Dělali jsme to až do konce
Žil bych a znovu umíral
Dělám to všechno pro tebe
Má Julie, je to pravda
Dám ti Romea
Jen pro zkurvené prokázání!
Tonight when I can't sleep
The memories that haunt me
Your Spirit is present
My thoughts manifest it
Dneska večer když nemůžu spát
Vzpomínky mě straší
Tvůj duch je přítomen
Mé myšlenky ho projevují
They call it a séance
I call it what made us
Říkají tomu seance
Já tomu říkám, co z nás udělali
I summoned a lover
The Heat of a twin flame
Volal jsem milenku
Žár dvojitého plamenu

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Twin Flame - Single

Reklama

Ghost Town texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.