Kecárna Playlisty

My Heart is a Tomb - text, překlad

playlist Playlist
In this place, in this place I feel like dying
You have to try harder, otherwise you'll fall
They can smell your weaknesses
In this place, in this place I feel like dying
You have to try much harder,
Otherwise you'll fall for good
Na tomhle místě, na tomhle místě jako bych umíral
Musíš se snažit více, jinak padneš
Cítí tvou slabost
Na tomhle místě, na tomhle místě jako bych umíral
Musíš se snažit více
Jinak padneš nadobro
This may sound like a prayer but it's not
This is a written sentence
From a man who doesn't know much but he cares
These lines are taken from a book,
From an unwritten one
Can you follow your own shadow
Může to znít jako motlitba, to je však lež
Je to sepsaná věta
Od člověka, jež neví mnoho, ale stará se
Tyto řádky převzaty z knihy
Nesepsané
Můžeš následovat svůj vlastní stín?
'Cause no one else controls Protože nikdo jiný neovlivní...
I'll make the promise
I'll make the promise
To never put anyone before you
You'll never need anyone else to be there for you
Make a promise that you have only one simple rule
and you are ready to follow me
Slíbím
Slíbím
Že nebude nikdy nikdo přednější než ty
Nebudeš nikdy potřebovat nikoho jiného
Aby tu pro tebe byl
Slib že máš jen jedno jednoduché pravidlo
a jsi připravena následovat mě
This may sound like a prayer but it's not
This is a written sentence
From a man who doesn't know much but he cares
These lines are taken from a book,
From an unwritten one
Can you follow your own shadow
Může to znít jako motlitba, to je však lež
Je to sepsaná věta
Od člověka, jež neví mnoho, ale stará se
Tyto řádky převzaty z knihy nesepsané
Můžeš následovat svůj vlastní stín?
'Cause no one else
'Cause no one else
'Cause no one else controls
To believe and to love – to be loved
'Cause no one else controls
Protože nikdo jiný
Protože nikdo jiný
Protože nikdo jiný neovlivní...
Věřit a milovat - být milován
Protože nikdo jiný neovlivní...

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala MissH

Překlad opravil DevilDan


Isolation Songs

Ghost Brigade texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.